Övriga

Järvsö-Hamre 5:13 med flera - ny granskning

Granskningstiden: 2022-09-12 till och med 2022-09-26.

Handläggare: Kerstin Johansson,  0651- 183 06.


Just nu befinner sig detaljplanen i nytt granskningsske. Det innebär att du kan lämna synpunkter på förslaget.


Synpunkter på planförslaget kan lämnas till och med den 26 september 2022.

Kontakta oss

Planarkitekt

Fredrik Wallby

0651-180 35

fredrik.wallby@ljusdal.se

Planingenjör

Kerstin Johansson

0651-183 06

kerstin.johansson@ljusdal.se

Planingenjör

Linda Svedman

0651-76 15 13

linda.m.svedman@ljusdal.se