Översiktsplaner

Planprocess

Här presenteras översiktsplaner och tematiskt tillägg till översiktsplan som Ljusdals kommun för närvarande arbetar med.

Kontakta oss

Fredrik Wallby
0651-180 35
fredrik.wallby@ljusdal.se

Viktor Svensson
0651-183 27
viktor.svensson@ljusdal.se

Kerstin Johansson
0651-183 06
kerstin.johansson@ljusdal.se