Pågående översiktsplaner

Fördjupad översiktsplan för Öjeberget i Järvsö - Granskning

Granskningstiden hålls under tiden 2021-01-13 till och med 2021-04-28.

Handläggare: Viktor Svensson,  0651-183 27


OBS!
Förlängd granskningstid (detta på grund av covid-19). Digital föredragning kommer att ske.

Kontakta oss

Fredrik Wallby
(föräldraledig till och med 31 maj 2021)
0651-180 35
fredrik.wallby@ljusdal.se

Viktor Svensson
0651-183 27
viktor.svensson@ljusdal.se

Kerstin Johansson
0651-183 06
kerstin.johansson@ljusdal.se