Pågående översiktsplaner

Fördjupad översiktsplan för Öjeberget i Järvsö - Granskning

Granskningstiden hålls under tiden 2021-01-13 till och med 2021-04-28.

Handläggare: Viktor Svensson,  0651-183 27


OBS!
Förlängd granskningstid (detta på grund av covid-19). Digital föredragning kommer att ske.

Kontakta oss

Planarkitekt

Fredrik Wallby

0651-180 35

fredrik.wallby@ljusdal.se

Planingenjör

Viktor Svensson

0651-183 27

viktor.svensson@ljusdal.se

Planingenjör

Kerstin Johansson

0651-183 06

kerstin.johansson@ljusdal.se