Pågående översiktsplaner

Fördjupad översiktsplan för Ljusdals tätort - antagande

Tillkännagivande antagande FÖP Ljusdal

Protokoll

Antagandehandling FÖP Ljusdal


Anslagits på kommunens anslagstavla den 6 februari 2019. Anslaget tas ned den 28 februari 2019.

Handläggare:  Fredrik Wallby, 0651- 180 35

Förslag till VA-plan för Ljusdals kommun

Förslag till VA-plan för Ljusdals kommun
Riktlinjer enskilda avlopp
VA policy


Handläggare på kommunen: Viktor Svensson, 0651-183 27

Handläggare på Ljusdal Vatten: Anna-Karin Nejdmo, växel 0651-760 750

Kontakta oss

Fredrik Wallby
0651-180 35
fredrik.wallby@ljusdal.se
Viktor Svensson
0651-183 27
viktor.svensson@ljusdal.se