Livsfarligt vara i brandområdet

Skogsbränderna i Ljusdals kommun är släckta, men det är fortfarande farligt att vara i området. Träd kan se friska ut, men ha avbrända rötter och falla ljudlöst. Det kan finnas glödgropar under marken.

Tillträdesförbud för allmänheten

Det är förbjudet för allmänheten att vistas i brandområdet i Ljusdals kommun. Det är fortfarande lika farligt som under branden att vistas i brandområdet. Om du trotsar förbudet kan det medföra böter.

Karta över område med tillträdesförbud

Film om risker i branddrabbade områden

Klicka på filmen för att höra Olle Björk från Ljusdals räddningstjänst berätta om risker med att vistas i området.

Brandskadade träd

Alla stående träd utgör en fara. Även om topparna är gröna kan jorden ha brunnit bort runt rötterna eller så har rötterna brunnit av under mark. Skadade träd faller lätt, tyst och utan förvarning.

Glöd under marken

Glödgropar i torvmark syns sällan ovan mark. Glödbränderna kan skapa stora tomrum under marken och försvaga marken ovanför. Även stubbar och myrstackar kan pyra under mark lång tid efter att bränder är släckta. Glödbränder kan pågå ända fram till efter snösmältningen.

Undantag från förbudet

Tillträdesförbudet gäller inte för:

  • Boende, fastighetsägare och övriga rättighetshavare inom området, eller uppdragstagare som vistas där för din räkning.
  • Statliga och kommunala myndigheter, eller deras uppdragstagare, som utför uppgifter inom området.

Meddela alltid när du passerar in och ut ur området. Du behöver inhämta nödvändig kunskap och samråda med länsstyrelsen före tillträde. Du som måste vistas i området för jakt eller markarbete gör det på egen risk.

Länsstyrelsen rekommenderar att du inte jagar i brandområdena 2018

Checklista om du måste vistas i brandskadad skog

  • Meddela alltid samordningskansliet när du passerar in och ut ur området!
  • Parkera bilen i färdriktning hemåt/ut från området. Då kan du snabbt ta dig därifrån om du eller någon annan blir skadad.
  • Välj säkra vägar, även om det innebär en omväg.
  • Använd rejäla läderkängor - gummistövlar eller plastmaterial kan lätt fatta eld om du trampar i ett glödhål.
  • Använd bomullskläder, inte fleece eller syntet som lätt kan fatta eld.
  • Kolla mobiltäckningen och ta gärna med en nödsändare som reserv.
  • Packa med första förband.
  • Ta med karta/GPS och kompass.