Samordningskansliet

Länsstyrelsen i Gävleborg och Ljusdals kommuns samordningskansli samarbetar inom ekonomi, juridik, kommunikation, samordning och administration. Vi hanterar efterarbetet efter branden, bland annat tillträde till det brandskadade området.

- Vårt uppdrag är att samordna det kvarvarande arbetet efter branden. Till exempel ska in- och utpassering i det tillträdesskyddade området ske i samråd med oss, säger Joel Isensköld från Länsstyrelsen Gävleborg och ansvarig för samordningskansliet.

- Vi välkomnar dig som är markägare eller berörd av branden att kontakta oss om du har frågor, behöver information eller bara vill prata med någon. Vi finns här för din skull, säger Joel Isensköld.

Placering

Länsstyrelsens medarbetare finns i Gävle. Ljusdals kommuns medarbetare finns i kommunhuset, där finns även en informationspunkt om branden i huvudentrén.

Aktuellt läge

 • Sverige stärker förmågan att bekämpa bränder

  Sverige behöver helikoptrar och flygplan för kunna bekämpa skogsbränder i framtiden. Det menar MSB, som på uppdrag av regeringen redovisat behoven av förstärkt kapacitet inom materiel, personalförsörjning och flygkapacitet. Räddningstjänsterna behöver också bli bättre på samordning.
  2019-02-14 06.00
 • 72 miljoner till skogsbruket efter bränderna

  Regeringen beslutade den 7 februari om en förordning för stöden till skogsbruket efter skogsbränderna 2018. Stöden förmedlas av Skogsstyrelsen och går att söka från den 1 mars.
  2019-02-12 13.14
 • RescEU ökar beredskap för katastrofer

  De senaste åren har flera naturkatastrofer inträffat i Europa. Samordning på alla nivåer är nödvändigt för att klara stora händelser. RescEU kan stärka civilskyddsinsatser vid katastrofer inom EU, bland annat vid stora bränder eller översvämningar.
  2019-01-17 14.25
 • Ersättning för virke i brandgator

  Du som äger mark där det skapats brandgator (kallas också begränsningslinjer) under bränderna kommer att få ersättning för det.
  2018-12-18 10.00

Kontakta oss

om tillträde till brand­området, ersättning, fakturor, mm.

Kontakt
072-226 70 55

Placering
Länsstyrelsen finns i Gävle. Träffas i Ljusdal endast i förbokade möten.

Ljusdals kommun finns i kommunhuset.