Jakt i brandområde

Länsstyrelsen rekommenderar att du inte bedriver jakt i brandområdena 2018. Det är mycket farligt att befinna sig i brunnen skog.

Jakt i de branddrabbade områdena

  • Du som har jakträtt på fastighet i brandområdet har rätt att jaga där. Du får inte ta med dig någon som inte har rätt att vistas i området.
  • Om det inte är din egen mark är det viktigt att du kontaktar fastighetsägaren/jaktlaget om vad som gäller innan jakt påbörjas.
  • Stäm alltid av med samordningskansliet på telefon 072-226 70 55 innan du åker in i ett branddrabbat område.

Du som har rätt att vistas i området gör det på egen risk. Vistas inte inom ett branddrabbat område om du är ensam, inte har meddelat var du är, om det blåser eller är mörkt.

Hundar kan trampa ner i glödbäddar, skära sig på stenar, andas in stora mängder sot och få fallande träd över sig.