Lägesrapport covid-19 per verksamhet

Sidan innehåller aktuell information och åtgärder som kommunen vidtagit för att motverka att covid-19 sprids, för att skydda riskgrupper och för att samhällsviktig verksamhet ska kunna bedrivas.

Beroendecentrum och vuxenenheten

Uppdaterad 31 mars.

 • Region Gävleborgs verksamhet på Beroendecentrum i Ljusdal har tillfälligt flyttat sin verksamhet till Beroendecentrum i Hudiksvall. För tidsbokning, ring 0651-172 80.
 • Den öppna mottagningen hos beroendecentrum och vuxenenheten är stängd.
 • Personal finns tillgängliga för öppen mottagning via telefon på måndagar och onsdagar klockan 10:00-12:00. Telefonnummer: 072-452 32 81.

Biblioteken

Uppdaterad 6 april.

 • Hämtläsning för riskgrupper är möjlig på Ljusdals bibliotek. Nu kan du ringa eller mejla för att beställa en bokpåse från Ljusdals bibliotek. Påsen packas för avhämtning i bokdisken klockan 10-16. Om du hellre vill hämta utomhus bokar vi en tid för leverans utanför huset. Det går även bra att någon annan hämtar åt dig.
 • Ramsjö bibliotek är tillfälligt stängt.
 • Bokbussen inställd 7-9 april. De skolor och förskolor som berörs kontaktas direkt av biblioteket.
 • Huvudbiblioteket i Ljusdal ändrar öppettiderna från 1 april och tills vidare: Vardagar klockan 10:00-16:00. Lördagar stängt.
 • Självservice i huvudbiblioteket har öppet vardagar klockan 08:30-10:00.
 • Alla publika evenemang såsom sagostunder, författarbesök och stickcaféer på alla bibliotek i kommunen är inställda till och med 30 april.
 • Järvsö bibliotek håller stängt tillsvidare.
 • Färila bibliotek har reducerade öppettider tillsvidare. Öppettider för allmänheten: måndagar, onsdagar och torsdagar kl. 13-15. Tisdagar kl. 13-18. Öppettider skolbiblioteket: måndagar, tisdagar och onsdagar kl. 9-12:30. Torsdagar kl. 10:30-12:30. Fredagar stängt.
 • Bibliotekens besökare ska inte vistas i lokalerna längre än nödvändigt. Det innebär att du kan göra dina ärenden, men inte använda biblioteken som mötesplats.
 • Tillgången till publika datorer är begränsad. iPads för allmänheten är bortplockade.

Biståndshandläggarenheten

Uppdaterad 16 mars.

 • I nuläget kan det ta längre tid än vanligt att bli uppringd av en biståndshandläggare vid samtal till mottagningstelefonen.
 • Hembesök görs endast när utredningar inte kan göras via telefonsamtal.
 • Om kund vill pausa sina hemtjänstinsatser kontaktas enhetschefen för aktuellt hemtjänstområde. Biståndshandläggarna behöver inte kontaktas.

Butik UNIK

Uppdaterad 6 april.

 • Från och med den 6 april håller Butik Unik sin verksamhet stängd. Stängningen gäller tillsvidare.

Familjecentrum och Familjeteamet

Uppdaterad 30 mars.

 • Familjeteamet håller stängt för besök och erbjuder i stället telefonkontakt.
 • Familjecentrum har stängt för samtliga gruppverksamheter.
 • Telefonmöten ersätter fysiska möten i de lägen som bedöms lämpliga.

Fritidsgårdarna

Uppdaterad 23 mars.

 • Fritidsgårdarna håller öppet ordinarie tider men öppettiderna kan komma att förkortas något under veckosluten. Nya tiderna meddelas i sådana fall i fritidsgårdarnas egna kanaler.
 • Beslut om fritidsgårdarnas öppethållande sker i samråd med skola och centrala krisledningsstaben.
 • Fritidsledarna har möjlighet att anpassa de öppna verksamheterna efter olika situationer och behov.
 • Besökare uppmanas tvätta händerna vid och under tiden man vistas på fritidsgården.
 • Planerade större aktiviteter och resor är inställda tills vidare.
 • Stanna hemma om du känner dig sjuk eller befinner dig i karantän.

Färdtjänst

Uppdaterad 26 mars.

Efter rekommendation från smittskyddsinstitutet erbjuder X-trafik nu ensamåkning för färdtjänstkunder i riskgrupper och för personer som är 70 år och äldre. Det innebär att man inte behöver samåka med andra. Kontakta kommunens färdtjänsthandläggare för att ändra i ditt färdtjänstbeslut.

Förskola, fritidshem, grundskola och grundsärskola

Uppdaterad 6 april.

 • Från och med 6 april har eleverna i årskurs 9 på Stenhamreskolan delvis distansundervisning. Beslutet gäller t o m den 30 april, eller till dess att något annat beslutas. Bakgrund: Regeringen beslutade den 4 april om en förordningsändring som innebär att en mindre andel elever kan komma till skolans lokaler under vissa förutsättningar även om skolan är stängd. Förordningen gäller från och med 6 april, men blir tillämpliga först vid en rekommendation från Folkhälsomyndigheten.
 • Om barn eller elever insjuknar under skoltid gäller följande: Vårdnadshavare ska hämta sina barn och elever omgående. Barnet eller eleven får vänta på vårdnadshavare på en avskild plats tillsammans med en vuxen.
 • Pågående elevvaccinationer fortsätter som planerat hos skolsköterskorna. Om eleven är sjuk flyttas vaccinationen fram till dess att eleven är frisk.
 • Om möjligt ska barn eller elever inte åka kollektivtrafik.
 • Skolverket har beslutat att alla nationella prov är inställda vårterminen 2020. Det gäller samtliga skolformer. Anledningen är att många av Sveriges skolor är ansträngda just nu och det nationella provet anses vara en alltför stor belastning på skolorganisationen.
 • I samråd med skolchef har Stenhamreskolan ändrat sin undervisning för åk 7-9 från 24 mars fram till påsklovet vecka 16. Eleverna arbetar växelvis i skolan och hemifrån med uppgifter i Classroom.

 • Utbildningsförvaltningen har upprättat en handlingsplan vid epidemi och pandemi. Den är en förberedelse inför ett eventuellt beslut att stänga skolor och gäller exempelvis resursomfördelning, lärarförsörjning och distansundervisning.
 • För att säkra betygsättning för slutbetyg i åk 9 ska dessa elever prioriteras när det gäller lärartillgänglighet.
 • Förtydligande om tillsynsansvar: Om en elev fysiskt inte är i skolans lokaler övergår tillsynsansvaret till vårdnadshavaren. Detta gäller även om undervisningen sker på distans.
 • Du som har frågor om Ljusdals kommuns skolverksamhet kan ställa dem till skolinfocorona@ljusdal.se. Du som har brådskade frågor om kommunens skolverksamhet kan ringa 0651-186 79.
 • Friska barn och elever ska gå till förskolan och grundskolan enligt Folkhälsomyndighetens riktlinjer.
 • Vid minsta symtom på smittsam sjukdom ska barnet eller eleven stanna hemma. Detta gäller inte enbart vid nya symtom, utan även om barnet eller eleven varit sjuk några dagar. Exempel på symtom är hosta, feber, nysningar och huvudvärk. Om personal ser symptom på smittsam sjukdom kontaktas vårdnadshavare så att barnet eller eleven snarast kan blir hämtad.
 • Barn, elever och personal ska, liksom alla andra, stanna hemma hela sjukdomstiden samt vara symtomfri två dygn innan tillbakagång till skolan eller arbetet.
 • Varje medarbetare och vårdnadshavare har ansvar för att vi uppnår noll sjuknärvaro.
 • Sjukanmälan görs via SchoolSoft.
 • Regeringens nya förordning som utfärdades den 13 mars ger skolor rätt att stänga vid fyra olika situationer; verksamhet går inte att bedriva på grund av personalfrånvaro, efter samråd med smittskyddsläkare för att motverka smittspridning, därför att skolan ligger i ett område som Folkhälsomyndigheten beslutat ska vara avspärrat samt på grund av rekommendationer från Folkhälsomyndigheten.

Information till restauranger, caféer, barer och livsmedelsbutiker

Uppdaterad 26 mars.

 • Restaurangägare med tillstånd att ha en uteservering kan öppna sin uteservering den 1 april, enligt beslut av gatu- och parkchef Anders Berg. Ansökan om tillstånd för att ha en uteservering söks hos Polisen.
 • Ordna så att kunder inte behöver köa eller sitta för nära varandra.
 • Trängsel får inte förekomma vid bord, bardiskar, bufféer eller i köer.
 • Besökare på restauranger, caféer och barer ska äta och dricka sittandes vid bord.
 • Tvätta kortterminal, handtag och liknande med jämna mellanrum. Använd desinfektionsmedel.
 • Vid hemleveranser är det extra viktigt att tänka på hygien, temperaturer och att inte bryta kylkedjor för att undvika matförgiftning. Kortare transporter brukar inte utgöra några problem.

Information, tips och råd till företagare

Uppdaterad 23 mars.

Flera näringsverksamheter drabbas hårt i samband med det nya coronaviruset. NärLjus har sammanställt information, tips och råd som kan vara bra för företagare att känna till. Informationen är också skickad direkt till företagare.

 • Ansökan om dispens från årsrapporter och från provtagningsplaner kan göras hos miljöenheten: miljo@ljusdal.se.
 • Icke nödvändiga tillsynsbesök från miljöenheten flyttas fram.
 • Vid minskad sopmängd, kontakta Ljusdal Energi för anpassning av sophämtningsintervall och därmed minskade kostnader för sophämtning.
 • Kontakta din bank och undersök möjligheten till checkkredit och lättnader gällande amorteringar.
 • Inled leverantörsdialoger i ett tidigt skede vid behov av förlängning av betalperiod.
 • Förlängd kredittid för obetalda fakturor gällande årliga tillsynsavgifter för livsmedelstillsyn, miljöskydd, hälsoskydd med flera: Ansökan skickas till eko@ljusdal.se. Uppgifter som ska finnas i ansökan är fakturanummer, kundnummer, företagsnamn, belopp, tid som önskas för anståndet samt kontaktperson, telefonnummer och e-postadress.
 • Tillsynsavgiften för alkoholtillstånd får förfallodag 31 oktober redan vid utfärdandet.
 • Verksamt.se har samlat information om tillfälliga ändringar i lagar och regler som bland annat handlar om arbetsbrist, uppsägningar, betalningssvårigheter, export och import med mera.

Kommunhusets reception

Uppdaterad 31 mars.

 • Kommunhusets reception ändrar öppettiderna från 1 april och tills vidare: Vardagar klockan 08:00-16:00. Lunchstängt klockan 12:00-13:00.

Kommunkansliet

Uppdaterad 2 april.

Samrådshandlingar, kallelser eller protokoll från kommunfullmäktige och nämnderna går att läsa i foajén på plan 1 i Kommunhuset.

Möjligheten för allmänheten att komma in till förvaltningarna och ta del av allmänna handlingar tillåts inte längre, enligt beslut av Ljusdals kommun. Även kommunarkivet är stängt för besök.

Det går att beställa digitala kopior eller utskrivna kopior av allmänna handlingar från förvaltningarna vilka kan skickas hem till personen utan kostnad. Tänk på miljö- och
klimataspekten innan du beställer utskrivna kopior.

Två domar från Kammarrätten i Jönköping innebär att en myndighet, mot bakgrund av coronaviruset och smittspridning, inte behöver släppa in allmänheten att ta del av allmänna handlingar.

Ljusdals kommuns beslut gäller tills vidare.

Kulturenheten

Uppdaterad 16 mars.

Vernissager på entréplan i Kommunhuset ställs in tills vidare.

Källbackaserveringen

Uppdaterad 18 mars.

Källbackaserveringen på Doktorsgatan i Ljusdal är stängd.

Ljusdal Energi

Uppdaterad 19 mars.

 • Åkerlunds återvinningscentral håller öppet som vanligt. Alla som befinner sig på området uppmanas dock att hålla avstånd till varandra. Personer med symtom som hosta, feber eller nysningar ombeds besöka Åkerslund när de blivit friska.
 • Receptionen är tillsvidare stängd för besökare. Kunder hänvisas till ljusdalenergi.se, e-post eller telefon.
 • Tidigare inbokade besök och möten kan komma att genomföras men undviks i den mån det går.

Ljusdals kommuns krisledningsnämnd

Uppdaterad 17 mars.

 • Krisledningsnämnden har antagit styrdokumentet Krisplan för pandemi, diarienummer KS00118/2020.
 • Krisledningsnämnden har delegerat beslutanderätt till kommunchef Nicklas Bremefors gällande nödvändiga och snabba beslut inom coronaviruskrisen.

Miljöenheten samt plan- och byggenheten

Uppdaterad 16 mars.

Miljöenheten samt plan- och byggenheten tar inte emot besök om det inte bedöms nödvändigt. De hänvisar istället till kontakt via e-post, brev eller telefonsamtal.

Musikskolan och EstradLjusdal

Uppdaterad 20 mars.

 • All gruppundervisning inom musikskolan och EstradLjusdal ställs in till och med den 19 april. Det gäller dans, rytmik, keramik, teater, scenografi, Fjärilseffekten samt orkester- och körverksamhet.
 •  
 • Den enskilda undervisningen för musikskolans elever pågår som vanligt.

Riokompaniet

Uppdaterad 20 mars.

Arbetsmarknadsenheten (AME) stänger second hand-butiken Riokompaniet för externa kunder. Riokompaniet, som också arbetar med paketering, ska använda butiksytan för att kunna arbeta med större avstånd till varandra.

Servicekontoret

Uppdaterad 23 mars.

Servicekontoret i Ljusdals kommunhus, där Skatteverket, Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten samverkar för att erbjuda hjälp i olika myndighetsfrågor, håller stängt tills vidare. Om du som medborgare behöver besöka ett servicekontor finns de närmaste i Hudiksvall och Bollnäs. Servicekontoret har skyltat med kontaktvägar samt telefonnummer till servicehandläggare: 010-557 02 00, telefonlinjen är öppen på vardagar klockan 10:00-16:00. Stängningen sker mot bakgrund av att färre medarbetare finns tillgängliga, en konsekvens av det nya coronaviruset och covid-19.

Skolrestaurangerna

Uppdaterad 26 mars.

Mot bakgrund av Folkhälsomyndighetens föreskrift och med stöd av smittskyddsförordningen förtydligar Ljusdals kommun följande till alla som vistas i skolrestaurangerna:

 • Trängsel, långa och täta köer får inte förekomma på skolrestaurangerna.
 • Besökare ska äta och dricka sittandes vid bord.
 • Tvätta händerna ofta och noga. Handhygienen hos elever, personal och alla som vistas i skolrestaurangen ska vara god.
 • Från och med 24 mars erbjuder skolrestaurangerna endast en lunchrätt.
 • Alla vegetarianer serveras vegetarisk mat.
 • Salladsborden erbjuder minst två alternativ från och med 24 mars.

Slottegymnasiet

Uppdaterad 24 mars.

 • Skolverket har beslutat att alla nationella prov är inställda vårterminen 2020. Det gäller samtliga skolformer. Anledningen är att många av Sveriges skolor är ansträngda just nu och det nationella provet anses vara en alltför stor belastning på skolorganisationen.
 • Utbildningsförvaltningen har upprättat en handlingsplan vid epidemi och pandemi. Handlingsplanen är en förberedelse inför ett eventuellt beslut om att stänga skolor och gäller exempelvis resursomfördelning, lärarförsörjning och distansundervisning.
 • För att säkra betygsättning för slutbetyg åk 3 i gymnasiet prioriteras dessa elever när det gäller lärartillgänglighet.
 • En kartläggning av elevernas tekniska förutsättningar att klara undervisning på distans genomförs nu genom en enkät. Frågorna handlar om tillgången till dator, wi-fi etc.
 • Slottegymnasiets lokaler är stängda men viss praktisk utbildning fortsätter efter riskbedömning och godkännande. Eleverna har tillgång till matlåda dessa dagar.
 • Slottegymnasiet följer regeringens rekommendationer och håller större delen av sin undervisning på distans från och med 17 mars. Lektionerna hålls i Google Meet och varje lärare för närvaro och presenterar upplägg och har genomgångar. Hjälp med IT-frågor kan erhållas hos Slottegymnasiets IKT-pedagog.
 • Elever som har APL, arbetsplatsförlagt lärande, fortsätter så länge respektive företag håller sin verksamhet öppen. Om APL avbryts tar elevens mentor emot och för in eleven i distansundervisningen.
 • Regeringen har genom en ny förordning som utfärdades den 13 mars gett gymnasieskolor, kommunala vuxenutbildningar, universitet, högskolor och yrkeshögskolor bättre möjligheter att hitta lösningar till att elever får den undervisning de har rätt till, trots rådande läge.
 • Regeringens nya förordning som utfärdades den 13 mars ger skolor rätt att stänga vid fyra olika situationer; verksamhet går inte att bedriva på grund av personalfrånvaro, efter samråd med smittskyddsläkare för att motverka smittspridning, därför att skolan ligger i ett område som Folkhälsomyndigheten beslutat ska vara avspärrat samt på grund av rekommendationer från Folkhälsomyndigheten.
 • Söker du information om vad som gäller på andra gymnasieskolor hittar du det säkrats på respektive skolas webbplats.

Slottescenen och Slottehubben

Uppdaterad 20 mars.

 • Slottehubbens informationsdisk är stängd till och med den 19 april.
 •  
 • Publika evenemang på Slottescenen är inställda.

Stenegård i Järvsö

Uppdaterad 3 april.

Påskkarnevalen och butikernas gemensamma påsköppet är inställda men Gårdsrestaurangen öppnar sin lunchbuffé, och några av hantverkarna har öppet i sina butiker. Vissa tar emot beställningar för avhämtning. Alla gör sitt bästa för att besökare ska känna sig trygga under besöket på Stenegård. Världsarvscentrum håller stängt tills vidare för att frigöra personal till kommunens kriskommunikationsgrupp.

En vädjan från Stenegård:

 • Stanna hemma om du är sjuk.
 • Undvik köbildning.
 • Håll god handhygien.

Trygghetsboenden

Uppdaterad 2 april.

Ljusdals kommuns bostadsbolag AB Ljusdalshem vädjar till alla att i möjligaste mån undvika att besöka hyresgästerna på trygghetsboendena i kommunen. Gemensamhetslokaler och anhöriglägenheter är stängda tills vidare.

Trygghetsboendena är Solsidan på Gärdeåsen i Ljusdal, Koppargården på Hotellgatan i Ljusdal, Stenebo på Stenevägen i Järvsö samt Mångs-Pers på Mickelsvägen i Färila.

Vuxenutbildning

Uppdaterad 27 mars.

 • Lärvux: Skoluppgifter skickas hem till eleverna varje vecka.
 • Lärvux:Lärarna ringer eleverna på måndagar och stämmer av hur det går och om de behöver stöd på något sätt.
 • Skolverket har beslutat att alla nationella prov är inställda vårterminen 2020. Det gäller samtliga skolformer. Anledningen är att många av Sveriges skolor är ansträngda just nu och det nationella provet anses vara en alltför stor belastning på skolorganisationen.
 • Lärcentra håller stängt tills vidare.
 • Komvux och Lärvux följer regeringens rekommendationer och håller större delen av sin undervisning på distans från och med 17 mars. Viss praktisk undervisning kommer att fortsätta.
 • Friska vuxenstuderanden ska delta i praktisk undervisning enligt överenskommelse med lärare.
 • Vid minsta symtom på smittsam sjukdom ska den studerande stanna hemma. Det gäller inte enbart vid nya symtom, utan även om den studerande varit sjuk några dagar. Exempel på symtom är hosta, feber, snuva och huvudvärk.
 • Sjukanmälan görs till lärare.
 • Studeranden ska, liksom alla andra, stanna hemma hela sjukdomstiden samt vara symtomfri två dygn innan tillbakagång till skolan.
 • Du som har frågor om Ljusdals kommuns skolverksamhet kan ställa dem till skolinfocorona@ljusdal.se. Du som har brådskade frågor om kommunens skolverksamhet kan ringa 0651-186 79.

Vård och omsorg

Uppdaterad 2 april.

Omsorgsförvaltningens ambition är att alla verksamheter ska fungera som vanligt. På grund av rådande omständigheter kan förvaltningen hamna i ett läge där prioriteringar av arbetsuppgifter behöver göras. De basala behoven hos kund har alltid högsta prioritet.

 • Kommunens alla dagverksamheter är fortsatt stängda under hela april.
 • Regeringen har beslutat om nationellt besöksförbud på alla äldreboenden från och med 1 april. Sedan tidigare råder besöksförbud på Ljusdals kommuns alla omsorgsboenden och gruppbostäder LSS. Undantag kan göras vid vård i livets slut där anhörig vill vaka vid sin närståendes sida.
 • Måndag 30 mars öppnar omsorgsförvaltningen en kristelefon för personal och kunder som har frågor som rör covid-19. Telefonen, med telefonnummer 0651-182 56, är öppen på vardagar klockan 8:00 - 15:00. Allmänna frågor till omsorgsförvaltningen som inte rör covid-19 hänvisas till ordinarie telefonnummer.
 • Personal på ett vård- och omsorgsboende i kommunen noterade ovanlig förkylningsaktivitet. Smittskydd Gävleborg kontaktades och prover togs vilka visade att det inte rörde sig om covid-19. Omsorgsförvaltningen är tacksamma för att personalen är uppmärksam och tar sitt uppdrag, att skydda riskgrupper, på största allvar.
 • Planerade inflyttningar till vård- och omsorgsboenden sker som vanligt, detta gäller även växelvård.

Öppna förskolan

Uppdaterad 18 mars.

Öppna förskolan hålls stängd från och med 16 mars och tills vidare