Covid-19: Aktuell information från kommunens verksamheter

Sidan innehåller information om åtgärder och anpassningar som kommunen gjort för att motverka att covid-19 sprids, för att skydda riskgrupper och för att samhällsviktig verksamhet ska kunna bedrivas.

Innehållsförteckning:

Utbildning & förskola

Utbildning & förskola

Förskola och fritidshem

Uppdaterad 1 december.

Rutin för hämtning och lämning av förskolebarn:

 • All hämtning och lämning sker utomhus alternativt vid ytterdörr.
 • På morgonen finns personal utomhus från cirka klockan 07:00.
 • På eftermiddagar förläggs i stort sett alla aktiviteter utomhus.
 • Om barnet tillfälligt vistas inomhus vid hämtning, stanna vid dörren och ring personalen.
 • Undvik att skapa större samlingar i samband med hämtning eller lämning.
 • Prata med personalen på förskolan om du har frågor angående rutinen och olika avvikelser.

Rätt till tid på förskola och fritidshem vid vårdnadshavares permittering:

 • Barns rätt till tid på förskola och fritidshem påverkas om en eller flera vårdnadshavare permitteras. Det är vårdnadshavares arbetstid eller studietid som ligger till grund för barnets vistelsetid i förskola eller fritidshem. Tiden anpassas i dialog mellan vårdnadshavare och rektor. Om vårdnadshavaren är helt arbetsbefriad likställs det med att vara arbetssökande vad gäller plats på förskola och fritidshem.

Grundskola och grundsärskola

Uppdaterad 1 december.

Färila skola vecka 49-50:

 • Mellanstadiet och högstadiet har växelvis undervisning på skolan och på distans.

Modermålsundervisning:

 • Högstadiet: Modersmålslärarna kontaktar sina elever och organiserar undervisning via Classroom eller Meet. Undervisningen sker delvis på distans och via uppgifter som skickas till eleven.
 • Mellanstadiet: Modersmålslärarna ger uppgifter till eleverna, dels via kontakt med vårdnadshavare och/eller med hjälp av kontaktpersonerna på de olika skolorna.
 • Lågstadiet: Modersmålslärarna ger uppgifter till eleverna, dels via kontakt med vårdnadshavare och/eller med hjälp av kontaktpersonerna på de olika skolorna.

Skolrestaurangerna

Uppdaterad 14 augusti.

Mot bakgrund av Folkhälsomyndighetens föreskrift och med stöd av smittskyddsförordningen förtydligar Ljusdals kommun följande till alla som vistas i skolrestaurangerna:

 • Trängsel, långa och täta köer får inte förekomma på skolrestaurangerna.
 • Besökare ska äta och dricka sittandes vid bord.
 • Tvätta händerna ofta och noga. Handhygienen hos elever, personal och alla som vistas i skolrestaurangen ska vara god.

Slottegymnasiet

Uppdaterad 4 december.

 • Elever på Slottegymnasiet som studerar på distans erbjuds att hämta matlådor i skolrestaurangen. Precis som i våras anmäler eleven via enkäten i SchoolSoft vilka dagar man önskar hämta matlåda. (Vårdnadshavare kan inte göra detta utan det måste eleven göra själv) Alla Slottegymnasiets elever har fått ett meddelande om detta i SchoolSoft. Om du som elev inte hittar enkäten så är ett tips att logga in via en dator istället för via en mobiltelefon. Själva enkäten finns på startsidan och långt ned till höger. Varje anmälan är bindande. Vill du avboka en beställning ringer du till köket på telefon 0651-184 34.
 • Fjärrundervisning införs mellan 7 december och 6 januari.
 • Modersmålsundervisning sker digitalt via Meet och Classroom. Modermålslärarna kontaktar eleverna och organiserar detta. Elever som beviljats studiehandledning får det stödet fortsättningsvis digitalt.
 • Delvis distansundervisning införs från 25 november. Undantagen från distansundervisning är yrkesdagar, APL (arbetsplatsförlagt lärande), nationell idrottsutbildning (NIU), IM-programmet, undervisning för samtliga årskurs 3-elever, praktiska moment, studieverkstan och större provtillfällen i aulan efter skoltid. 
 • Folkhälsomyndighetens rekommendationer gäller för elever som deltar i närundervisning, ex. att stanna hemma om du är sjuk, tvätta händer ofta och att hålla avstånd till andra.
 • Läs Folkhälsomyndighetens information om coronaviruset för dig som är barn eller ungdom här.

Vuxenutbildning

Uppdaterad 3 november.

Vård & omsorg

Omsorg & stöd

Barn- och ungdomsenheten

Uppdaterad 24 november.

 • Sköter kontakten med klienter digitalt eller via telefon.
 • Barn- och ungdomsenheten tar enbart emot bokade besök. Ring och boka på telefonnummer: 0651-34 00 73.

Biståndshandläggarenheten

Uppdaterad 28 september.

 • I nuläget kan det ta längre tid än vanligt att bli uppringd av en biståndshandläggare vid samtal till mottagningstelefonen.
 • Hembesök görs endast när utredningar inte kan göras via telefonsamtal.
 • Om kund vill pausa sina hemtjänstinsatser kontaktas enhetschefen för aktuellt hemtjänstområde. Biståndshandläggarna behöver inte kontaktas.

Butik UNIK

Uppdaterad 24 november.

Begränsat besökare i butiken, så att rätt avstånd kan hållas.

Familjecentrum och Familjeteamet

Uppdaterad 24 november.

 • All gruppverksamhet hos Familjeteamet.
 • Inga nätverksmöten hos Familjeteamet hålls.
 • Familjecentrum har stängt för samtliga gruppverksamheter inomhus.
 • Telefonmöten ersätter fysiska möten hos Familjecentrum i de lägen som bedöms lämpliga.

Flyktingenheten

Uppdaterad 24 november.

 • Flyktingenheten håller kontakt med kunder via telefon och digitalt.
 • Bovärden på Gärdeåsen undviker fysiska möten och sköter kontakt via telefon.
 • Mötesplatsen för nyanlända är stängd. Beslutet gäller tills vidare.
 • Flyktingenheten tar enbart emot bokade besök. Ring och boka på telefonnummer: 0651-183 26, 070 - 364 93 16.

Färdtjänst

Uppdaterad 4 november.

 • Från 1 november 2020 åker alla som är 70 år och äldre automatiskt ensamma i färdtjänstfordonet.
 • Alla personer som är yngre än 70 år samåker, om personen inte har en funktionsedsättning som hindrar. Kontakta kommunens färdtjänsthandläggare för att få ett sådant tillstånd.

Försörjningsstöd, AME och alkohol- och tobakshandläggning

Uppdaterad 25 november.

 • Till och med 31 december hålls entrédörren till försörjningsstöd, AME (arbetsmarknadsenheten) och alkohol- och tobakshandläggning på Hotellgatan 6 i Ljusdal låst. 
 • Max åtta personer får vistas i väntrummet. Kundtjänst ansvarar för detta följs. Om kö uppstår på trottoaren utanför kan det bli behov av att märka upp för att köande ska hålla avstånd till varandra.
 • Ingen personal finns i väntrummet för hjälp med dator eller blanketter. Frågor besvaras i mottagningen under öppettiderna måndag - torsdag klockan 10 - 11:30.
 • Du som vill ha kontakt med en handläggare gör det enklast via telefon eller mail. Kontakt med försörjningsstöd sker på telefontid klockan 13:15 - 14:30 måndag, tisdag, torsdag och fredag på nummer 0651- 180 00.
 • Besök hos försörjningsstöd hålls i första hand digitalt. Om fysiskt besök behövs sker det i besöksrum med plexiglas emellan besökare och handläggare, alternativt i konferensrum där 1,5 m avstånd kan hållas.
 • Försörjningsstöd tar enbart emot bokade besök. Ring och boka på telefonnummer: 0651-182 31.

Källbackaserveringen

Uppdaterad 23 november.

Från och med 23 november stänger Källbackaserveringen på Doktorsgatan i Ljusdal för sittande gäster. Istället säljer de matlådor, smörgåsar och fika över disk för avhämtning.

Matlådor finns för avhämtning varje vardag klockan 11-14 och smörgåsar och fika klockan 9-15.

Stödboende för ungdomar

Uppdaterad 24 november.

Inga utomstående besökare tas emot.

Trygghetsboenden

Uppdaterad 29 september.

Ljusdals kommuns bostadsbolag AB Ljusdalshem vädjar till alla att i möjligaste mån undvika att besöka hyresgästerna på trygghetsboendena i kommunen.

Trygghetsboendena är Solsidan på Gärdeåsen i Ljusdal, Koppargården på Hotellgatan i Ljusdal, Stenebo på Stenevägen i Järvsö samt Mångs-Pers på Mickelsvägen i Färila.

Vuxenenheten och beroendemottagningen

Uppdaterad 24 november.

 • Öppen mottagning, anhöriggrupp och motivationsgrupp är inställda.
 • AA:s möten i beroendemottagningens lokaler är inställda.
 • Hembesök och fysiska möten undviks så långt det är möjligt. När fysiska möten görs används skyddsutrustning när så krävs.
 • För kontakt med alkohol- och drogterapeut, ring 072-452 32 81. 

Vård och omsorg

Uppdaterad 17 november.

 • Från och med måndag den 23 november stängs alla dagverksamheter och all daglig verksamhet och daglig sysselsättning LSS. Beslutet gäller till och med 13 december.

Från 1 oktober är anhörigbesök åter tillåtna på vård- och omsorgsboenden, gruppbostäder och på servicebostäder. Alla besök ska bokas i förväg genom personal på boendena. Besökare måste vara helt fria från förkylningssymptom och luftvägssymtom. Dessutom gäller följande:

 • Max antal anhöriga på besök är två personer per gång.
 • Besöken ska enbart ske i den boendes lägenhet eller utomhus.
 • Besökare ska sprita händerna med boendets handsprit. Handsprit finns vid entréerna.
 • Fysisk kontakt ska undvikas med de närstående. Håll avstånd på 1,5 meter, även inne i lägenheterna.

Övrig information:

 • In- och utflyttningar på vård- och omsorgsboenden sker enligt en upparbetad rutin som minimerar risken för smittspridning av covid-19.
 • Omsorgsförvaltningens ambition är att alla verksamheter ska fungera som vanligt. På grund av rådande omständigheter kan förvaltningen hamna i ett läge där prioriteringar av arbetsuppgifter behöver göras. De basala behoven hos kund har alltid högsta prioritet.
 • Hemsjukvården kan komma att behöva göra omfördelningar av sitt arbete. Arbetsuppgifter kan behöva prioriteras och ibland skjutas från en dag till en annan dag. Fler bedömningar kommer troligen att ske via telefon i stället för genom hembesök. Hemsjukvården ringer alltid innan och meddelar förändringar.

Boende & miljö

Boende & miljö

Miljöenheten samt plan- och byggenheten

Uppdaterad 1 september.

Miljöenheten samt plan- och byggenheten tar inte emot besök om det inte bedöms nödvändigt. De hänvisar istället till kontakt via e-post, brev eller telefonsamtal.

Näringsliv & arbete

Näringsliv & utveckling

Information till restauranger, caféer, barer och livsmedelsbutiker

Uppdaterad 4 november.

Sedan en tid tillbaka utför Ljusdals kommuns miljöenhet så kallad trängseltillsyn hos verksamheter som serverar mat och dryck. Trängseltillsyn görs på uppdrag av Smittskydd Gävleborg och är en kontroll för att förhindra trängsel på serveringar för att minska smittspridning av sjukdomen covid-19. Följande regler gäller: 

 • Tydlig och lättläst information om handhygien och att hålla avstånd ska finnas vid entrén.
 • Golvmarkeringar om minst en meter ska finnas i köer vid kassan, toaletter, buffén och liknande. Även om man upplever att det aldrig blir kö. Köer får heller inte förekomma utanför caféet eller restaurangen.
 • Alla gäster ska vara sittande när de äter och dricker. Avståndet till nästa sällskap ska vara cirka 1,5 - 2 meter.
 • Gäster som tillhör olika sällskap ska inte sitta direkt rygg mot rygg. Oavsett riktning ska avståndet 1,5 – 2 meter mellan olika sällskap hållas.
 • Vid fasta sittgrupper ska varannan markeras "ej i bruk".
 • Genom aktiv bordsplacering kan ni begränsa sällskapens storlek vid ett och samma bord. Skylta exempelvis med ”Var god invänta personal för bordsplacering”.
 • Inom ett sällskap finns ingen formell gräns för avstånd. Det finns heller ingen formell gräns för sällskapens storlek.

Övrig information

 • Restaurangägare med tillstånd att ha en uteservering kan öppna sin uteservering den 1 april, enligt beslut av gatu- och parkchef Anders Berg. Ansökan om tillstånd för att ha en uteservering söks hos Polisen.
 • Kortterminal, handtag och liknande ska tvättas med jämna mellanrum. Använd desinfektionsmedel.
 • Vid hemleveranser är det extra viktigt att tänka på hygien, temperaturer och att inte bryta kylkedjor för att undvika matförgiftning.
 • Storleken på ett sällskap som får sitta vid ett bord begränsas till åtta personer. Är ett sällskap större än åtta personer måste det delas upp på flera bord med minst en meter emellan. Om ett serveringsställe vill anordna en konsert, eller liknande ska publiken sitta ner.

Samhälle & gator

Samhälle & gator

Ljusdal Energi

Uppdaterad 25 november.

 • Åkerlunds återvinningscentral har ordinarie öppethållande men för att förhindra trängsel är det begränsat antal samtida besökare på sorteringsrampen. Även begränsad service. Fundera därför om ni kan skjuta upp ert besök till ett senare tillfälle. Personalen på Åkerslund ber alla att följa och respektera återvinninscentralens riktlinjer.
 • Ljusdal Energis reception är tillsvidare stängd för besökare. Kunder hänvisas till ljusdalenergi.se, e-post eller telefon.
 • Tidigare inbokade besök och möten kan komma att genomföras men undviks i den mån det går.

Uppleva & göra

Uppleva & göra

Fritidsgårdarna

Uppdaterad 23 november.

 • Samtliga fritidsgårdar i kommunen håller stängt för besökare fram till 13 december.

Kulturenheten

Uppdaterad 28 september.

Vernissager på entréplan i Kommunhuset ställs in tills vidare.

Kulturskolan

Uppdaterad 24 november.

Följande gäller till och med den 13 december:

 • Individuella lektioner fortsätter för barn och unga födda 2005 och senare. Främst i Kulturskolans egna lokaler samt externa lokaler på vissa ställen. Respektive lärare informerar elever och vårdnadshavare om eventuella förändringar i schemat.
 • Dansundervisning erbjuds för barn och unga födda 2005 och senare
 • Ungdomar födda 2004 och tidigare erbjuds musiklektioner digitalt på distans.
 • Gruppundervisning så som orkestrar, körer och rytmik är inställda.
 • Konserter, uppspel och uppvisningar ställs in, alternativt genomförs digitalt.
 • Vårdnadshavare lämnar och hämtar elever utanför våra lokaler.

Simhallen, idrottshallar och bandyarenan

Uppdaterad 23 november.

Från 23 november till 13 december gäller följande:

Simhallen i Färila

 • Simhallen för allmänheten är stängd.
 • Simundervisning fortsätter för barn och unga födda 2005 och senare. Chartrade bussar går från respektive skola direkt till anvisat omklädningsrum. Inga andra än personal får vistas i simhallen eller omklädningsrum.
 • Gymmet (Actic), som drivs i egen regi, informerar om sina restriktioner separat. Inga omklädningsrum hålls öppna.

Idrottshallar

 • Möjligheten för privatpersoner eller externa att hyra idrottshallar stängs. Undantaget är verksamheter i föreningars regi med åldersgruppen födda 2005 eller senare. Varje enskild idrottsförening ansvarar och följer aktuella råd från respektive specialidrottsförbund.

Idrottsparken - bandyarenan

 • Vid matchevenemang hålls arenan stängd för publik, riktlinjer från Ljusdals BK:s säkerhetsgrupp och Svenska Bandyförbundet följs.
 • Omklädningsrum och duschar hålls stängda. Undantag gäller endast för skolans bokningar med ansvarig personal. Elever från olika skolor får inte dela samma omklädningsrum.
 • Allmänhetens åkning är öppen. Omklädningsrum hålls stängda.

Slottehubben

Uppdaterad 24 november.

Fram till 13 december gäller följande:

 • Möjligheten för externa parter att hyra lokaler som finns i Kulturenhetens regi är stängd. Det är under denna period inte möjligt att nyttja dessa lokaler.
 • Informationsdisken bemannas inte under kvällstid.

Stenegård i Järvsö

Uppdaterad 23 november.

 • Världsarvscentrum med Lilla Världsarvsbutiken håller stängt 20 november till 13 december. Beslutet kan komma att förlängas.

Se mer om aktuella öppettider och anpassningar för Stenegård här.

Kommun & politik

Kommun & politik

Kommunhusets reception

Uppdaterad 3 november.

 • Kommunhusets reception ändrar öppettiderna från 1 april och tills vidare: Vardagar klockan 08:00-16:00. Lunchstängt klockan 12:00-13:00.

Kommunkansliet

Uppdaterad 28 augusti.

Möjligheten för allmänheten att komma in till förvaltningarna och ta del av allmänna handlingar tillåts inte enligt beslut av Ljusdals kommuns krisledningsstab. Det går att beställa digitala kopior eller utskrivna kopior från förvaltningarna. Tänk på miljö- och
klimataspekten innan du beställer utskrivna kopior.

Samrådshandlingar, kallelser eller protokoll från kommunfullmäktige och nämnderna går att läsa i foajén på plan 1 i Kommunhuset.

Ljusdals kommuns krisledningsnämnd

Uppdaterad 3 november.

 • Ljusdals kommun gick över från stabsläge till beredskapläge den 15 september.
 • Krisledningsnämnden har antagit styrdokumentet Krisplan för pandemi, diarienummer KS00118/2020.
 • Krisledningsnämnden har delegerat beslutanderätt till kommunchef Nicklas Bremefors gällande nödvändiga och snabba beslut inom coronaviruskrisen.

Servicekontoret

Uppdaterad 4 november.

Öppettider vid Servicekontoret i Kommunhuset i Ljusdal:
Tisdagar, onsdagar och fredagar klockan 10:00-12:00 och 13:00-15:00.

Servicekontoret är en samverkan mellan Skatteverket, Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och Arbetsförmedlingen för att erbjuda hjälp i olika myndighetsfrågor.