Trängselkontroll (Covid-19)

Information gällande lag om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställe

Coronapandemin pågår fortfarande och alla i Sverige har ett ansvar att fortsatt följa de föreskrifter som hittills tagits fram för att undvika och minska smittspridning i samhället. Den 1 juli 2020 träder en tillfällig lag i kraft, tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen. Lagen gällde från börjar till och med den 31 december 2020 men den 10 december 2020 beslutade riksdagen om en förlängning till och med 31 maj 2021.

Lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder innebär att kommunerna ansvarar för tillsynen av restauranger, barer och kaféer. De har även befogenhet att meddela förelägganden och att tillfälligt stänga ett serveringsställe. Lagen ska effektivisera tillsynen och minska riskerna för smittspridning av covid-19. I Ljusdals kommun är Samhällsservcenämnden ansvarig för tillsynen enligt den nya lagen och det operativa arbetet utförs av Miljöenheten.

Det finns en hög risk att många människor nu börjar röra sig ute i större utsträckning och bland annat besöker serveringsställen. Lagen är därför också en åtgärd för att kunna agera mer långsiktigt och därmed bidra till att undvika en potentiell andra våg av smittspridning. Detta, tillsammans med behovet av en tydlig och hållbar tillsyn, har lett till att lagen skyndsamt tagits fram.