Varuförsörjning vid coronakrisen

Hur får jag hem dagligvaror om jag tillhör en riskgrupp eller isolerad på grund av smittorisk?

Inköp av varor kan ske på flera sätt om du inte kan handla själv:

Via släkt, grannar eller vänner
Det vanligaste sättet är om någon du känner och litar på kan hjälpa dig att handla. I en kris värnar många om sina medmänniskor. Många föreningar, byalag och andra sociala nätverk har utökat sin omsorg om äldre och isolerade.

Via butiker med packnings- och hemsändningstjänst
Flera butiker i Ljusdals kommun har under pandemin byggt upp tjänster för att erbjuda packning och hemleverans av dagligvaror. Kommunen subventionerar tjänsterna för kunder folkbokförda i kommunen som inte har hemtjänst med inköp och som på grund av smittorisken inte kan/bör handla själva, enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Flera dagligvarubutiker i Ljusdals kommun erbjuder nu packnings- och hemsändningsservice. Från 1 augusti sänks det kommunala bidraget, vilket påverkar butikernas egenavgifter för tjänsterna. Vi hänvisar till respektive butik för närmare information.

Hemleverans av restaurangmat
Flera restauranger har utökat sin service när det gäller hemleverans av lagad mat.

Via privata utförare av hushållsnära tjänster
Några företag i kommunen tillhandahåller hushållsnära tjänster, som också kan innefatta hjälp med att handla och köra hem varor. Här är några exempel, men det kan finnas flera:

Addera Omsorg, 0651-103 30.
Bäckströms Hem- och Företagstjänster, 070-288 82 98.
Ekhs hem & företagstjänster - Färila, 070-353 51 72.
Järvsö Resurs 0651-419 65.

Via hemtjänsten
Du har som individ rätt att ansöka om hemtjänst och du kan bla ansöka om apoteksärenden, inköp, matdistribution och trygghetstelefon. Ansökan görs via din biståndshandläggare som nås vardagar kl 8-12 på telefon 0651-76 14 00. För den som beviljas inköps sköts detta av Samhall, eller av det privata företag du valt för hemtjänst enligt LOV.

Ljusdals kommun
På kommunstyrelseförvaltningen ansvarar Roland Hamlin för kontakter med civilsamhället om dess möjligheter att bidra till att minska konsekvenserna för enskilda, inklusive hemsändningsbidraget till butikerna. 0651-180 86, roland.hamlin@ljusdal.se.

Frågor om hemsändningsbidraget kan även ställas via mail till varuleverans@ljusdal.se.