Krisledningsplan

Kommunen har skyldighet att planera för hur en extraordinär händelse ska ledas, hur berörda ska informeras och på vilket sätt samhällsviktig verksamhet kan bedrivas under sådana förhållanden.

För detta ändamål har ett dokument tagits fram som visar Ljusdals kommuns plan för hantering av extraordinära händelser.

Säkerhets­chef

Josefin Jarlheden
0651-187 28
072-469 99 93
josefin.jarlheden@ljusdal.se