Länkar till webbplatser om coronaviruset

Här finner du länkar till andra webbplatser som ligger grupperade under respektive rubrik. Genom att klicka på + tecknet så öppnas innehållet upp och länkarna visas.

Folkhälsomyndigheten

Folkhälsomyndigheten följer noga händelse­utvecklingen. Vi utför mikro­­biologiska analyser, gör bedömningar av risker och av hur utbrottet utvecklas.

Frågor och svar riktar sig främst till allmänheten.

Please note: These FAQ:s are not completely updated due to the rapid change in the pandemic situation and the continuous change of preventive measures recommended in Sweden.

Informationen ger råd om hantering av sjuka elever och förslag på åtgärder som skolan kan vidta för att minska risken för smittspridning. Informationen är framtagen av Folkhälsomyndigheten och Skolverket.

För att motverka spridningen av covid-19 i Sverige krävs att man alltid stannar hemma när man har symtom, att man är noggrann med handhygien och att alla håller avstånd till varandra.

På den här sidan har vi samlat information för dig som känner oro eller vill veta hur du kan ta hand om din och andras psykiska hälsa under denna tid.

Vi publicerar information på olika språk löpande.

Information på teckenspråk samt länkar till lättlästa sidor om covid-19.

Krisinformation.se

Här kan du läsa mer om hanteringen av utbrottet och vad du kan göra för att undvika att sprida smitta.

Här har vi samlat länkar till myndigheternas information på olika språk om covid-19 och hur du skyddar dig och andra från smitta. English: Links to information from authorities about the coronavirus/covid-19 in other languages.

Här har vi samlat information och länkar som riktar sig till barn och föräldrar. Det handlar om tips och råd om hur man kan hantera oro, hur man får vardagsrutinerna att fungera och hur man kan prata med barn om coronaviruset.

Covidbevis är ett dokument som visar att du är vaccinerad mot covid-19. Covidbevis ska underlätta när du vill resa inom Europa. Vaccinationsbevis kan behövas för att få delta i offentliga tillställningar.

Välkommen till den lättlästa avdelningen för krisinformation

Här hittar du teckenspråkstolkad information om covid-19.

På den här sidan har vi samlat myndigheternas information om utlandsresor.

MSB - Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Här finns information från MSB och andra gällande hantering av det nya coronaviruset covid-19.

Socialstyrelsen

Socialstyrelsen är Sveriges kunskapsmyndighet för vård och omsorg. Vi finns för att människor i Sverige ska få tillgång till god vård och omsorg på lika villkor.

Här hittar du samlad information och stöd till dig som arbetar i vård och omsorg samt Socialstyrelsens roll och uppdrag.

Här hittar du som arbetar inom kommunal hälso- och sjukvård, socialtjänst och tandvård svar på vanliga frågor som berör ditt arbete.

Länsstyrelsen

Länsstyrelsen ska ha ett statligt helhetsperspektiv i sitt arbete och samordna olika samhällsintressen och statliga myndigheters insatser. Vi ska också följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov.

Sverige består av 21 län och i varje län finns en länsstyrelse. Länsstyrelsen ska verka för att nationella mål får genomslag i länet och samtidigt ta hänsyn till regionala förhållanden och förutsättningar.

Region Gävleborg, 1177

Här finns information om Region Gävleborgs olika verksamheter. Region Gävleborg har verksamheter inom bland annat hälso- och sjukvård, regional utveckling, forskning och kultur.

Här hittar du statistik angående covid-19 i Region Gävleborg.

Med Region Gävleborgs digitala coronamottagning kan du enkelt komma i kontakt med vården vid symtom eller frågor om coronaviurset. Chatten är öppen vardagar 8.00-21.00. Mottagningen är avgiftsfri.

Covid-19 är en infektionssjukdom som orsakas av ett virus. Sjukdomen påminner om förkylning eller influensa, med feber och hosta. De flesta blir inte svårt sjuka, men en del behöver vård på sjukhus.

Regeringskansliet

Under coronapandemin har flera krisåtgärder beslutats och genomförts för att möta konsekvenserna av pandemin. De flesta av dessa åtgärder har avslutats, liksom de smittskyddsåtgärder som har införts. Regeringen följer även fortsatt utvecklingen av pandemin och dess konsekvenser.

För tillfället får UD många frågor om internationellt resande. Här nedan kan du ta del av svaren på de vanligaste frågorna.

SVT - Sveriges television, SR - Sveriges radio

Vår verksamhet bedrivs självständigt i förhållande till politiska, kommersiella och andra intressen i samhället och finansieras via public service-avgiften.

Sveriges Radio är den reklamfria och oberoende radion med uppgift att göra kvalitativa program av alla slag för hela Sveriges befolkning.

Your best source of news from Sweden

I P4 Gävleborg hör du lokala nyheter, lokala aktualiteter och lokal kultur. Du bjuds på en heltäckande, angelägen kanal där du bor.

Nyheter om det nya coronaviruset i Sverige på english, العربية, suomeksi, Soomaali, فارسی|دری, Kurmancî, سۆرانی, davvisámegilli, romani, meänkielelä och på lätt svenska.

Övriga länkar om coronaviruset och covid-19

113 13 är Sveriges nationella informationsnummer. Hit kan du vända dig för att ge och få information om större olyckor och kriser. Hit kan du t.ex. vända dig om du har generella frågor kring coronaviruset som inte handlar om sjukdomssymptom.

Här finns frågor och svar för olika grupper. Vi uppdaterar informationen när det kommer ny kunskap och nya rekommendationer.

Webbplatsen svenskakyrkan.se består både av gemensamma sidor för hela Svenska kyrkan och av lokala sidor för stift, pastorat och församlingar.

Här har vi samlat information från Skatteverket som är viktig för dig som företagare att känna till i samband med coronaviruset och covid-19.

Ett stöd för skolan under Corona-pandemin

På dessa sidor finns samlad information, råd och tips kring psykisk hälsa i kristider, i samband med covid-19. Här finns råd och länkar anpassade för olika målgrupper och behov.

Hit kan man ringa för att få svar på allmänna frågor om coronaviruset på sitt eget språk. Linjen är öppen vardagar kl. 09.00-12.00 och 13.00-15.00.

Här finns tjänster och information för dig som vill starta eller driver företag.

Utbrottet och spridningen av det nya coronaviruset covid-19 är en global kris som medför risker för människors liv och hälsa. Pandemin påverkar hela samhället. Det innebär bland annat att för personer som utsätts för mäns våld mot kvinnor, våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck så riskerar situationen att förvärras.