Aktuellt läge - Coronaviruset

 • 2020-06-30 07.41

  Ny rutin gör besök på boenden möjliga

  Omsorgsförvaltningen i Ljusdals kommun har tagit fram en ny rutin för anhörigbesök under coronapandemin. Besöken ska ske utomhus och rutinen gäller både för vård- och omsorgsboenden och för gruppbostäder.
 • 2020-06-29 13.51

  Utsatthet för våld i samband med covid-19

  Covid-19 påverkar hela samhället och vi isolerar oss mer för att minska smittspridning. Det innebär bland annat att för personer som utsätts för mäns våld mot kvinnor, våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck så riskerar situationen att förvärras.
 • 2020-06-18 11.59

  Ny lag om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen träder i kraft 1 juli

  För att minska risken för spridning av covid-19 ska restauranger, barer och kaféer vidta särskilda åtgärder i enlighet med Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd.
 • 2020-06-09 09.10

  Ny telefonlinje på flera språk för allmänna frågor om coronaviruset

  En ny nationell telefonlinje för information om coronaviruset har öppnat där du via knappval kan välja mellan språken amarinja, arabiska, somaliska, persiska, ryska och tigrinja.
 • 2020-06-02 14.54

  Sammankomster med fler än 50 personer fortsatt förbjudna

  För att minska risken för smittspriding av covid-19 har regeringen tidigare i vår beslutat att offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med fler än 50 personer är förbjudna.
 • 2020-06-01 15.21

  Nya hygienrutiner vid nära vårdinsatser

  Ljusdals kommun har noggrant följt utvecklingen av rekommendationer gällande hygienrutiner för att stoppa spridning av covid-19. I dagsläget har Folkhälsomyndigheten öppnat för kommuner kan överväga att använda munskydd eller visir som en extra åtgärd. Socialstyrelsen rekommenderar att man i vissa situationer bär skydd för ansiktet.