Aktuellt läge - Branden

  • 2019-06-25 15.22

    Brandområdet är öppet för tillträde

    Från den 24 juni 2019 bedömer Länsstyrelsen Gävleborg att det brandskadade området i Ljusdals kommun är så pass säkert att det kan öppnas för allmänheten igen.
  • 2019-06-07 11.42

    H.M. Konungen besökte brandområdet i Ljusdals kommun

    Onsdagen den 5 juni besökte H.M. Konungen brandområdet runt Kårböle. Han fick en genomgång av brandförlopp och efterarbete och träffade personer som varit inblandade i sommarens skogsbränder.