Dagverksamheter, daglig verksamhet och daglig sysselsättning LSS fortsatt stängda

Till och med 15 mars håller alla dagverksamheter och all daglig verksamhet och daglig sysselsättning LSS stängt.

Beslutet är taget för att minska smittspridning av covid-19.

Verksamheterna har varit stängda sedan 23 november 2020.