Fjärr- och distansundervisning för årskurs 7-9 fram till 24 januari

Under perioden 11 till 24 januari införs fjärr- och distansundervisning för elever i årkurs 7-9 i kommunens skolor, med undantag för elever i grundsärskolan. Varje skola ansvarar för att elever med särskilda behov får dem tillgodosedda.

Beslutet om fjärr- och distansundervisning togs av Ljusdals kommun den 7 januari mot bakgrund av ett direktiv från Region Gävleborgs smittskyddsläkare Shah Jalal. Smittskyddsläkaren finner det väl motiverat med distansundervisning för länets högstadieelever med syfte att undvika trängsel i skolbyggnader och i kollektivtrafiken, och på så sätt minska risken för smittspridning av covid-19.

Elever som har distansundervisning kommer att, via SchoolSoft, kunna beställa matlådor från skolrestaurangerna. Avhämtningsplatser för matlådorna ska utses och meddelas berörda inom kort.

I och med beslutet om fjärr- och distansundervisning för årkurs 7-9 ska riskbedömning göras med fackens skyddsombud den 8 januari.

Skillnaden mellan fjärr- och distansundervisning är att fjärrundervisningen är interaktiv där lärare och elever är åtskilda i rum men inte i tid. I distansundervisning kan elever exempelvis få uppgifter som ska göras inom en viss utsatt tid.