Lägesrapport 2020-03-20, covid-19

Varje vardag, samt helger om behov uppstår, publicerar Ljusdals kommun en sammanfattande lägesrapport av de åtgärder som kommunen vidtagit för att motverka att coronavirussjukdomen covid-19 sprids, för att skydda riskgrupper och för att samhällsviktig verksamhet ska kunna bedrivas.

Musikskolan och EstradLjusdal Uppdaterad 20 mars. Senaste informationen finns i första punkten.

 • All gruppundervisning inom musikskolan och EstradLjusdal såsom dans, rytmik, keramik, teater, scenografi, Fjärilseffekten samt orkester- och körverksamhet är inställd till och med 5 april.
 • Den enskilda undervisningen för musikskolans elever pågår som vanligt.

Slottescenen och Slottehubben Uppdaterad 20 mars. Senaste informationen finns i första punkten.

 • Slottehubbens informationsdisk är stängd till och med 5 april.
 • Publika evenemang på Slottescenen är inställda.

Skolrestaurangerna Uppdaterad 20 mars.

 • Från och med 24 mars erbjuder skolrestaurangerna endast en lunchrätt.
 • Alla vegetarianer serveras vegetarisk mat.
 • Salladsborden erbjuder minst två alternativ från och med 24 mars.

Riokompaniet Uppdaterad 20 mars.

 • Arbetsmarknadsenheten (AME) stänger second hand-butiken Riokompaniet för externa kunder. Riokompaniet, som också arbetar med paketering, ska använda butiksytan för att kunna arbeta med större avstånd till varandra.

Förskola, fritidshem, grundskola och grundsärskola Uppdaterad 20 mars. Senaste informationen finns i de två första punkterna.

 • Utbildningsförvaltningen har upprättat en handlingsplan vid epidemi och pandemi. Den är en förberedelse inför ett eventuellt beslut att stänga skolor och gäller exempelvis resursomfördelning, lärarförsörjning och distansundervisning.
 • För att säkra betygsättning för slutbetyg i åk 9 ska dessa elever prioriteras när det gäller lärartillgänglighet.
 • För att identifiera behovet av barnomsorg hos vårdnadshavare i samhällsviktiga sektorer i en absolut krissituation genomförs en enkät.
 • Förtydligande om tillsynsansvar: Om en elev fysiskt inte är i skolans lokaler övergår tillsynsansvaret till vårdnadshavaren. Detta gäller även om undervisningen sker på distans.
 • I samråd med skolchef ändrar Färila skola sin undervisning för åk 7 och åk 8 mellan 20 och 27 mars på grund av sjukfrånvaro bland personal. Eleverna går i skolan varannan dag och arbetar hemifrån med uppgifter i Classroom varannan dag.
 • I samråd med skolchef ändrar Stenhamreskolan sin undervisning för åk 7 och åk 8 mellan 17 och 24 mars på grund av sjukfrånvaro bland personal. Eleverna går i skolan varannan dag och arbetar hemifrån med uppgifter i Classroom varannan dag.
 • Du som har frågor om Ljusdals kommuns skolverksamhet kan ställa dem till skolinfocorona@ljusdal.se. Du som har brådskade frågor om kommunens skolverksamhet kan ringa 0651-186 79.
 • Friska barn och elever ska gå till förskolan och grundskolan enligt Folkhälsomyndighetens riktlinjer.
 • Vid minsta symtom på smittsam sjukdom ska barnet eller eleven stanna hemma. Detta gäller inte enbart vid nya symtom, utan även om barnet eller eleven varit sjuk några dagar. Exempel på symtom är hosta, feber, nysningar och huvudvärk.
 • Om personal ser symptom på smittsam sjukdom kontaktas vårdnadshavare så att barnet eller eleven snarast kan blir hämtad.
 • Barn, elever och personal ska, liksom alla andra, stanna hemma hela sjukdomstiden samt vara symtomfri två dygn innan tillbakagång till skolan eller arbetet.
 • Varje medarbetare och vårdnadshavare har ansvar för att vi uppnår noll sjuknärvaro.
 • Sjukanmälan görs via SchoolSoft.
 • Regeringens nya förordning som utfärdades den 13 mars ger skolor rätt att stänga vid fyra olika situationer; verksamhet går inte att bedriva på grund av personalfrånvaro, efter samråd med smittskyddsläkare för att motverka smittspridning, därför att skolan ligger i ett område som Folkhälsomyndigheten beslutat ska vara avspärrat samt på grund av rekommendationer från Folkhälsomyndigheten.

Slottegymnasiet Uppdaterad 20 mars. Senaste informationen finns i de två första punkterna.

 • Utbildningsförvaltningen har upprättat en handlingsplan vid epidemi och pandemi. Handlingsplanen är en förberedelse inför ett eventuellt beslut om att stänga skolor och gäller exempelvis resursomfördelning, lärarförsörjning och distansundervisning.
 • För att säkra betygsättning för slutbetyg åk 3 i gymnasiet prioriteras dessa elever när det gäller lärartillgänglighet.
 • En kartläggning av elevernas tekniska förutsättningar att klara undervisning på distans genomförs nu genom en enkät. Frågorna handlar om tillgången till dator, wi-fi etc.
 • Slottegymnasiets lokaler är stängda men viss praktisk utbildning fortsätter efter riskbedömning och godkännande. Eleverna har tillgång till matlåda dessa dagar.
 • Slottegymnasiet följer regeringens rekommendationer och håller större delen av sin undervisning på distans från och med 17 mars. Lektionerna hålls i Google Meet och varje lärare för närvaro och presenterar upplägg och har genomgångar. Hjälp med IT-frågor kan erhållas hos Slottegymnasiets IKT-pedagog.
 • Elever som har APL, arbetsplatsförlagt lärande, fortsätter så länge respektive företag håller sin verksamhet öppen. Om APL avbryts tar elevens mentor emot och för in eleven i distansundervisningen.
 • Regeringen har genom en ny förordning som utfärdades den 13 mars gett gymnasieskolor, kommunala vuxenutbildningar, universitet, högskolor och yrkeshögskolor bättre möjligheter att hitta lösningar till att elever får den undervisning de har rätt till, trots rådande läge.
 • Regeringens nya förordning som utfärdades den 13 mars ger skolor rätt att stänga vid fyra olika situationer; verksamhet går inte att bedriva på grund av personalfrånvaro, efter samråd med smittskyddsläkare för att motverka smittspridning, därför att skolan ligger i ett område som Folkhälsomyndigheten beslutat ska vara avspärrat samt på grund av rekommendationer från Folkhälsomyndigheten.

Vård och omsorg Uppdaterad 20 mars. Senaste informationen finns i den första punkten.
Omsorgsförvaltningens ambition är att alla verksamheter ska fungera som vanligt. På grund av rådande omständigheter kan förvaltningen hamna i ett läge där prioriteringar av arbetsuppgifter behöver göras. De basala behoven hos kund har alltid högsta prioritet.

 • Personal på ett äldreboende i kommunen noterade ovanlig förkylningsaktivitet. Smittskydd Gävleborg kontaktades och prover togs, vilka bekräftade att det ej rör sig om covid-19. Omsorgsförvaltningen är tacksamma för att personalen är så uppmärksam och tar sitt uppdrag att skydda riskgrupper på största allvar.
 • Kommunens dagverksamheter stängs mellan 23 mars och 14 april. Verksamheter som berörs är Omtanken, Slottegruppen, dagverksamheterna i Färila, Los, Järvsö och Ramsjö, daglig sysselsättning enligt socialtjänstlagen (SoL), Bryggan samt daglig verksamhet enligt LSS, Hantverkargården. Arbete pågår med att säkerställa att kunderna får de insatser de behöver i hemmet.
 • På inrådan av smiddskyddsläkaren i Gävleborg råder fortsatt besöksförbud på omsorgsboenden och gruppbostäder LSS fram tills det datum som pandemin är avslutad. Undantag görs vid vård i livets slut där anhörig vill vaka vid sin närståendes sida.
 • Planerade inflyttningar till vård- och omsorgsboenden sker som vanligt, detta gäller även växelvård.

På olika språk: Information om covid-19 och hur du kan skydda dig själv och andra Uppdaterad 19 mars.

 • Teckenspråkstolkad information om covid-19 finns på webbplatsen krisinformation.se.
 • Faktabladet ”Att undvika smitta” finns på språken arabiska, persiska, somaliska, swahili, thai och chin på kommunens webbplats.
 • Information om covid-19 finns på Folkhälsomyndighetens webbplats på språken arabiska, dari, engelska, finska, franska, kinesiska, polska, somaliska, spanska, sydkurdiska, thai, tigrinja och tyska.
 • Information om hur du kan skydda dig själv och andra finns på Folkhälsomyndighetens webbplats på språken arabiska, dari, farsi, finska, franska, kinesiska, pashto, polska, somaliska, spanska, thai, tigrinja och tyska.

Information om hygien och smittskydd till livsmedelsbutiker Uppdaterad 19 mars.

 • Miljöenheten har sammanställt råd och tips till livsmedelsbutiker om hygien och smittskydd för medarbetare och kunder. Några av råden är att förebygga långa och täta köer, att tvätta av handtag på kundkorgar, kylar och frysar samt att ställa ut handsprit. Sammanställningen har skickats till livsmedelsbutiker i kommunen.

Ljusdal Energi Uppdaterad 19 mars.

 • Åkerlunds återvinningscentral håller öppet som vanligt. Alla som befinner sig på området uppmanas dock att hålla avstånd till varandra. Personer med symtom som hosta, feber eller nysningar ombeds besöka Åkerslund när de blivit friska.
 • Receptionen är tillsvidare stängd för besökare. Kunder hänvisas till ljusdalenergi.se, e-post eller telefon.
 • Tidigare inbokade besök och möten kan komma att genomföras men undviks i den mån det går.

Familjecentrum och Familjeteamet Uppdaterad 19 mars.

 • Familjecentrum har stängt för samtliga gruppverksamheter.
 • Familjeteamet tar emot friska enskilda besökare men har ställt in all gruppverksamhet.

Trägymnasiet Uppdaterad 18 mars.

 • Trägymnasiet inför distansundervisning från och med vecka 13. Vecka 12 ska eleverna vara hemma och hålla sig uppdaterade om information och material gällande distansundervisningen.

Öppna förskolan Uppdaterad 18 mars.

 • Öppna förskolan hålls stängd från och med 16 mars och tillsvidare.

Biblioteken Uppdaterad 18 mars.

 • Järvsö bibliotek håller stängt från och med 19 mars och tillsvidare.
 • Färila bibliotek har reducerade öppettider från och med 20 mars och tillsvidare. Öppettider för allmänheten: måndagar, onsdagar och torsdagar kl. 13-15. Tisdagar kl. 13-18. Öppettider skolbiblioteket: måndagar, tisdagar och onsdagar kl. 9-12:30. Torsdagar kl. 10:30-12:30. Fredagar stängt.
 • Huvudbiblioteket i Ljusdal håller stängt på lördagar från och med 21 mars och tillsvidare.
 • Alla publika evenemang såsom sagostunder, författarbesök och stickcaféer på alla bibliotek i kommunen är inställda. Beslutet gäller till 31 mars.
 • Bibliotekens besökare ska inte vistas i lokalerna längre än nödvändigt. Det innebär att du kan göra dina ärenden, men inte använda biblioteken som mötesplats.
 • Tillgången till publika datorer är begränsad. iPads för allmänheten är bortplockade.

Vuxenutbildning Uppdaterad 18 mars.

 • Ny kursstart på Komvux sker den 23 mars, dock ingen fysisk upptaktaktsträff. Information kommer att skickas till berörda studeranden.
 • Lärcentra håller stängt tills vidare.
 • Komvux och Lärvux följer regeringens rekommendationer och håller större delen av sin undervisning på distans från och med 17 mars. Viss praktisk undervisning kommer att fortsätta.
 • Friska vuxenstuderanden ska delta i praktisk undervisning enligt överenskommelse med lärare.
 • Vid minsta symtom på smittsam sjukdom den studerande stanna hemma. Det gäller inte enbart vid nya symtom, utan även om den studerande varit sjuk några dagar. Exempel på symtom är hosta, feber, nysningar och huvudvärk.
 • Sjukanmälan görs till lärare.
 • Du som har frågor om Ljusdals kommuns skolverksamhet kan ställa dem till skolinfocorona@ljusdal.se. Du som har brådskade frågor om kommunens skolverksamhet kan ringa 0651-186 79.

Ljusdals kommuns krisledningsnämnd Uppdaterad 17 mars.

 • Krisledningsnämnden har antagit styrdokumentet Krisplan för pandemi, diarienummer KS 00118/2020.
 • Krisledningsnämnden har delegerat beslutanderätt till kommunchef Nicklas Bremefors gällande nödvändiga och snabba beslut inom coronaviruskrisen.

Stenegård Uppdaterad 17 mars.

 • Världsarvscentrum håller stängt i två veckor från och med 16 mars för att frigöra personal till kommunens kriskommunikationsgrupp.

Biståndshandläggarenheten Uppdaterad 16 mars.

 • I dagsläget kan det ta längre tid än vanligt att bli uppringd av en biståndshandläggare vid samtal till mottagningstelefonen.
 • Hembesök görs endast när utredningar inte kan göras via telefonsamtal.
 • Om kund vill pausa sina hemtjänstinsatser kontaktas enhetschefen för aktuellt hemtjänstområde. Biståndshandläggarna behöver inte kontaktas.

Bromangymnasiet i Hudiksvall Uppdaterad 16 mars.

 • På uppmaning av smittskyddsläkaren ska samtliga elever och personal vid Bromangymnasiet stanna hemma i 14 dagar från och med 16 mars och 14 dagar framåt. Bakgrunden är att en person som vistats på skolan mellan 9 och 12 mars visat sig ha sjukdomen covid-19 och kan ha smittat andra. Hudiksvalls kommun har beslutat att stänga skolan med anledning av detta.

Miljöenheten samt plan- och byggenheten Uppdaterad 16 mars.

 • Miljöenheten samt plan- och byggenheten tar inte emot besök om det inte bedöms nödvändigt. De hänvisar istället till kontakt via e-post, brev eller telefonsamtal.

Källbackaserveringen Uppdaterad 16 mars.

 • Källbackaserveringen på Doktorsgatan är stängd.

Kulturenheten Uppdaterad 16 mars.

 • Vernissager på entréplan i kommunhuset ställs in tills vidare.

Information till arrangörer av evenemang för fler och färre än 500 personer Uppdaterad 16 mars.

 • Regeringen har beslutat att allmänna sammankomster med fler än 500 personer inte får hållas.
 • Folkhälsomyndigheten har tagit fram information och underlag till arrangörer av evenemang för färre än 500 personer för att minska risken för spridning av covid-19 bland dem som deltar i evenemanget.