Lägesrapport 2020-03-24, covid-19

Lägesrapporten innehåller för dagen uppdaterad information och åtgärder som kommunen eller externa aktörer vidtagit för att motverka att covid-19 sprids, för att skydda riskgrupper och för att samhällsviktig verksamhet ska kunna bedrivas. Lägesrapporten publiceras varje vardag och, om behov uppstår, även helgdagar.

Tidigare och fortfarande aktuell information hittar du under relaterade sidor i Arkiv - Lägesrapport covid-19.

Biblioteken

  • Bokbussturerna till Los, Tallbacken och Båtbacken/Sidskogen är inställda vecka 13.

Nationella prov vårterminen 2020
Skolverket har beslutat att ställa in alla nationella prov vårterminen 2020. Det gäller samtliga skolformer. Anledningen är att många av Sveriges skolor är ansträngda just nu och det nationella provet anses vara en alltför stor belastning på skolorganisationen.

Förskola, fritidshem, grundskola och grundsärskola

  • I samråd med skolchef har Stenhamreskolan ändrat sin undervisning för åk 7-9 från 24 mars fram till påsklovet vecka 16. Eleverna arbetar hemifrån var tredje dag med uppgifter i Classroom. Resterande tid går de i skolan. Ändringen görs på grund av sjukfrånvaro bland personal.
  • Järvsö skola anordnar en övningsdag för distansundervisning under vecka 14. Det görs i preventivt syfte för att undersöka möjligheterna till eventuell distansundervisning.