Lägesrapport 2020-03-26, covid-19

Lägesrapporten innehåller för dagen uppdaterad information och åtgärder som kommunen eller externa aktörer vidtagit för att motverka att covid-19 sprids, för att skydda riskgrupper och för att samhällsviktig verksamhet ska kunna bedrivas.

Tidigare och fortfarande aktuell information hittar du under relaterade sidor i Arkiv - Lägesrapport covid-19.

Uteserveringar

  • Restaurangägare med tillstånd att ha en uteservering kan öppna sin uteservering den 1 april, enligt beslut av gatu- och parkchef Anders Berg. Ansökan om tillstånd för att ha en uteservering söks hos Polisen.

Skolrestaurangerna
Mot bakgrund av Folkhälsomyndighetens föreskrift och med stöd av smittskyddsförordningen förtydligar Ljusdals kommun följande till alla som vistas i skolrestaurangerna:

  • Trängsel, långa och täta köer får inte förekomma på skolrestaurangerna.
  • Besökare ska äta och dricka sittandes vid bord.
  • Tvätta händerna ofta och noga. Handhygienen hos elever, personal och alla som vistas i skolrestaurangen ska vara god.

Färdtjänst
Efter rekommendation från smittskyddsinstitutet erbjuder X-trafik nu ensamåkning för färdtjänstkunder i riskgrupper och för personer som är 70 år och äldre. Det innebär att man inte behöver samåka med andra. Kontakta kommunens färdtjänsthandläggare för att ändra i ditt färdtjänstbeslut.

Familjeteamet

  • Familjeteamet stänger sin verksamhet för fysisk möten från och med 26 mars och en vecka i taget.
  • Telefonmöten ersätter fysiska möten i de lägen som bedöms lämpliga.