Ljusdals kommun går över till beredskapsläge

Ljusdals kommun har sedan den 11 Mars varit i krisledningsstab på grund av Corona pandemin. Från den 15 September övergår vi till beredskapsläge.

Beredskapsläge är en särskild ledning bestående av ett fåtal funktioner som håller sig informerade om läget och agerar efter behov. Detta läge använder vi när händelsen lämnat ett akut läge men på grund av olika omständigheter ändå behöver vara i en beredskap.

Anledningen till detta kan vara samverkansbehov med andra myndigheter,
att flera förvaltningar ännu är eller kan bli drabbade av händelsen, eller att hela eller delar av kommunen kan vara påverkade av beslut eller åtgärder som tagits
i samband med händelsen.

En beredskapsgrupp kommer fortsatt att ha samverkan med berörda myndigheter, ingå i veckovisa samverkansmöten samt skicka in lägesbilder till Länsstyrelsen. Förvaltningschefer och VD för bolagen kommer att ha avstämningar med beredskapsgruppen vid förändringar i lägesbilden.

Under hösten kommer beredskapsgruppen att presentera ett planeringsverktyg till alla verksamheter, syftet med detta verktyg är att analysera hur respektive verksamhet skulle påverkas vid olika scenarion och vad samtliga kan göra för att minska de negativa effekterna om lägesbilden förändras.

Vi kommer fortsatt uppdatera Covid-19 sidan på intranätet och ljusdal.se externt samt vår Facebooksida.

Avslutningsvis vill vi från staben tacka för ett utomordentligt utfört samarbete och arbete i denna kris, vi har tillsammans lyckats hålla nere smittspridning och minskat påverkningarna på vår kommun och det jobbet kommer att fortsätta.

Staben genom stabschef Nicklas Bremefors

Har du frågor gällande beredskapsgruppen?
Kontakta Säkerhetschef Josefin Jarlheden
josefin.jarlheden@ljusdal.se
tel: 0651-187 28