Mötesplatsen fortsatt stängd till 31 maj

Mötesplatsen för nyanlända på onsdagar i Kommunhusets entréplan, håller fortsatt stängt till och med 31 maj.

Mötesplatsen är en samverkan mellan Ljusdals kommuns flyktingenhet, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Skatteverket och Pensionsmyndigheten. 

På Mötesplatsen kan nyanlända effektivt uträtta flera ärenden, exempelvis folkbokföring, ansökan om id-kort, skriva in sig på Arbetsförmedlingen eller få hjälp med ansökan till SFI eller att ställa sig i kö till barnomsorg.