Nytt avtal för hemleverans av dagligvaror

Från 1 augusti gäller nytt avtal för plock, packning och hemleverans av dagligvaror samt för plock, packning och hämtning av varukassar utanför butikerna. Ändrade ersättningsregler från Ljusdals kommun påverkar egenavgiften för tjänsterna.

Flera livsmedelsbutiker i Ljusdals kommun har under coronapandemin, tack vare ett tillfälligt bidrag från Ljusdals kommun och Region Gävleborg, byggt upp tjänster som erbjuder plock, packning och hemleverans av dagligvaror för personer i riskgrupp.

Ljusdals kommun har nu förlängt det tillfälliga bidraget som samtidigt sänks från och med 1 augusti. Det innebär att kunder i riskgrupp fortsatt kan nyttja tjänsterna, men att egenavgiften för kunden har höjts. Nytt är även att bidrag nu kan ges för plock och packning av varukassar som hämtas av kunden själv utanför butiken. Kontakta respektive butik för närmare information. Det nya avtalet gäller från 1 augusti till och med 30 september och ska därefter omprövas.

Hemleverans av livsmedel kan också ingå i hemtjänsten. För ansökan om hemtjänst, kontakta handläggarenheten på telefonnummer 0651 – 76 14 00. Hemtjänstavgiften är inkomstprövad.

Hemleverans av dagligvaror är generellt tjänster som vuxit fram i butiker i större städer, mestadels utan bidrag från region eller kommun.

Svenska kyrkans stödtelefon
Ljusnans pastorat har en stödtelefon för personer som behöver få prata om oro och osäkerhet kring coronapandemin. Den nås på telefonnummer 0651 - 76 80 65 på vardagar klockan 9 - 13. För varuinköp kommer de i första hand att hänvisa till butiker med hemleverans. För personer som har svårt att hantera digitala inköpssystem finns volontärer beredda att hjälpa till via stödtelefonen.

Svenska kyrkan samordnar volontärinsatser i samverkan med Ljusdals kommun, Röda Korset, Rädda Barnen och Riksidrottsförbundet/SISU.

Kontakt för frågor om det tillfälliga hemsändningsbidraget
Roland Hamlin, 0651-180 86, roland.hamlin@ljusdal.se, varuleverans@ljusdal.se.