Sammankomster med fler än 50 personer fortsatt förbjudna

För att minska risken för smittspriding av covid-19 har regeringen tidigare i vår beslutat att offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med fler än 50 personer är förbjudna.

Ljusdals kommun kan därmed inte godkänna förfrågningar om att använda allmän mark för tillställningar av detta slag.