Utsatthet för våld i samband med covid-19

Covid-19 påverkar hela samhället och vi isolerar oss mer för att minska smittspridning. Det innebär bland annat att för personer som utsätts för mäns våld mot kvinnor, våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck så riskerar situationen att förvärras.

Jämställdhetsmyndigheten har fått i uppdrag av regeringen att hitta arbetssätt som kan användas av kommuner. Det handlar om att kommunerna ska kunna sprida information om våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck där man också vill kunna etablera kontakt med dem som är utsatta.

– Det blir lättare för våldsutövare att kontrollera vilka kontakter den våldsutsatta tar. Social isolering och mer tid på nätet ökar också risken för att barn utsätts för sexuella övergrepp i digitala medier, säger Lena Ag, generaldirektör vid jämställdhetsmyndigheten.

Utgångspunkten i genomförandet av uppdraget ska vara aktuella behov och förutsättningar hos personer som utsätts för våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck, med beaktande att exempelvis kvinnor, barn, unga kvinnor, äldre, HBTQ-personer och personer med funktionsnedsättning är särskilt utsatta. Även övergrepp som sker via digitala medier omfattas av uppdraget.

Läs mer hos jämställdhetsmyndigheten