Varuförsörjning vid coronakrisen

Hur får jag hem mat, medicin och andra förnödenheter om jag tillhör en riskgrupp eller isolerad på grund av smittorisk?

Inköp av varor kan ske på flera sätt om du inte kan handla själv:

Via släkt, grannar eller vänner
Det vanligaste sättet är om någon du känner och litar på kan hjälpa dig att handla. I en kris värnar många om sina medmänniskor. Många föreningar, byalag och andra sociala nätverk har utökat sin omsorg om äldre och isolerade.

Via butiker med hemsändningstjänst
En del butiker i glesbygd erbjuder hjälp med hemsändning av varor. Under coronakrisen har kommunen tillfälligt ökat möjligheten till livsmedelsbutiker utanför glesbygd att erbjuda hemsändning.

Egenavgiften för kunden är 20 kronor och tjänsten kan nyttjas max en gång per vecka av kunder folkbokförda i kommunen som inte har hemtjänst med inköp och som på grund av smittorisken inte kan/bör handla själva, enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Flera dagligvarubutiker i Ljusdals kommun arbetar nu med att etablera packnings- och hemsändningsservice. Vi hänvisar till respektive butik för närmare information.

Om butikens lösning är digital och du saknar möjlighet att beställa via nätet, kan volontärer hjälpa till via Svenska kyrkans stödtelefon.

Hemleverans av restaurangmat
Flera restauranger har utökat sin service när det gäller hemleverans av lagad mat.

Via privata utförare av hushållsnära tjänster
Några företag i kommunen tillhandahåller hushållsnära tjänster, som också kan innefatta hjälp med att handla och köra hem varor. Här är några exempel, men det kan finnas flera:

Addera Omsorg, 0651-103 30.
Bäckströms Hem- och Företagstjänster, 070-288 82 98.
Ekhs hem & företagstjänster - Färila, 070-353 51 72.
Järvsö Resurs 0651-419 65.

Via hemtjänsten
Du har som individ rätt att ansöka om hemtjänst och du kan bla ansöka om apoteksärenden, inköp, matdistribution och trygghetstelefon. Ansökan görs via din biståndshandläggare som nås vardagar kl 8-12 på telefon 0651-76 14 00. För den som beviljas inköps sköts detta av Samhall, eller av det privata företag du valt för hemtjänst enligt LOV.

Via Svenska kyrkan
Ljusnans pastorat har öppnat en stödtelefon för personer som behöver få prata om oro och osäkerhet kring pandemin. Den nås på 0651-76 80 65 vardagar kl 9-16. För varuinköp kommer de i första hand att hänvisa till butiker med hemleverans.

En styrgrupp för volontärinsatserna har utsetts med representanter från Ljusdals kommun, Svenska kyrkan, Röda Korset, Rädda Barnen och Riksidrottsförbundet/SISU. Svenska kyrkan samordnar volontärinsatserna och tar gärna emot fler erbjudanden om hjälp.

Ljusdals kommun
På kommunstyrelseförvaltningen ansvarar Roland Hamlin för kontakter med civilsamhället om dess möjligheter att bidra till att minska konsekvenserna för enskilda, inklusive hemsändningsbidraget till butikerna. 0651-180 86, roland.hamlin@ljusdal.se. Berätta gärna vad din förening eller organisation gör.