Så informerar kommunen vid en kris

När en stor olycka, katastrof eller extraordinär händelse sker så ställs högre krav på kommunens förmåga att ge och ta emot information.

Vid sådana händelser har kommunen det geografiska samordnings- och informationsansvaret för det som händer innanför kommungränsen och en krisledningsorganisation leder det arbetet.

Läs mer om kommunens krisledningsorganisation

Informationskanaler

Vid en eventuell kris används följande kanaler:

  • Kommunens webbplats
  • Kommunens officiella facebooksida
  • Sveriges Radio P4 Gävleborg

Krisinformation.se

Vid en kris samverkar flera myndigheter och organisationer. Det kan vara svårt att veta vem som kan ge svar på dina frågor. Krisinformation.se är en portal för krisinformation. Där kan du få information om hur samhället hanterar kriser. Där hittar du alltid en samlad och aktuell information från ansvariga myndigheter vid en kris eller större händelse.