Vallmovägen 18 i Järvsö

Markanvisning i nära anslutning till skid- och cykelnedfarter på Järvsö Syd.

Markanvisningen gäller en tomt om ca 1 300 m2 som ligger på Öjebergets sydsida med närhet till bland annat skidbacke, cykelnedfarter och flertalet olika boendeformer. Tomten ligger i en östlig sluttning och är i dag beväxt med sly och lövträd.

Utförande

Tomten har en byggrätt om 200 m2 byggnadsarea med möjlighet till suterräng. Planen tillåter fritids- och rekreationsområde eller byggnation för centrumändamål vilket innebär exempelvis butik, restaurang, service, vandrarhem och andra verksamheter. Mer information om utförande finns att läsa i plandokumenten: Detaljplan , 2.5 MB.och Planbeskrivning. , 2.5 MB.

Markanvisning

En bedömning görs av inkomna anbud och en intressent erbjuds markanvisningsavtal för tomten. Vid sidan av priset bedöms även idén för tomten utifrån bedömningskriterier som presenteras i dokument nedan.

Intresseanmälan för Vallmovägen 18

Tiden för intresseanmälan gick ut den 4 december 2022. Nu pågår en genomgång av inkomna intresseanmälningar utifrån kriterierna ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet.

Kontakt

Markhandläggare

Catarina Wikström

0651-183 31

catarina.wikstrom@ljusdal.se