Trafikstörningar

För närvarande finns inga aktuella störningar.

Område/gata:

Text saknas...

Information:

Text saknas...

Restriktioner:

Text saknas...

Giltig från:

Text saknas...

Beräknas pågå till:

Text saknas...

Driftansvarig - Gata

0651-100 44
gatapark@ljusdal.se

Kommunens ansvar

Gator som kommunen ansvarar för är lila­markerade vägar på kartan.

Se kartor nedan:

Trafikverkets ansvar