Östernäs

Östernäs är ett centralt beläget före detta industriområde som förvärvats av Ljusdals kommun. Området erbjuder mark i nära anslutning till Ljusdals Resecentrum där detaljplaner medger handel, kontor och idrott. En översyn av en av dessa detaljplaner sker för att eventuellt komplettera med möjlighet att bygga bostäder. Planer finns på att etablera ett handelsområde vid Östernäs.

En närmare 2 hektar stor anläggning med park, bryggor, strandområde och betongpark har byggts. Detta gör att Östernäs i kombination med promenadstråket runt Kyrksjön redan idag erbjuder ett tillgängligt område med brett utbud av aktiviteter.

Kontakt

Utvecklingschef
Rolf Berg
0651-180 33
rolf.berg@ljusdal.se