Förvaltnings­chef

Omsorgsförvaltning

Omsorgschef

Ingrid Sundström

0651-180 00

ingrid.sundstrom@ljusdal.se

Förvaltnings­chef

Arbetsmarknads- och socialförvaltning

Arbetsmarknads- och socialchef

Kenneth Forssell

0651-180 00

kenneth.forssell@ljusdal.se