Alla nyheter - Ljusdals kommun

 • Mer solel och hållbara transporter genom energi- och klimatrådgivning

  Sedan våren 2018 har Sveriges kommunala energi- och klimatrådgivare gått ihop i två gemensamma projekt om solel och hållbara transporter. Resultatet visar att projekten på ett effektivt sätt lyckats stötta privatpersoner, företag och organisationer i övergången till mer förnybara och klimatsmarta alternativ. Projekten har även lett till ett ökat intresse för energi- och klimatrådgivningen som helhet.
  19 nov 2019
 • Inbjudan till inspirationsträff om nattvandringsverksamhet!

  Ungdomsgruppen på Socialtjänsten i Ljusdal har identifierat ett behov av fler vuxna ute bland våra ungdomar på kvällar och helger, då en ökad vuxennärvaro ofta leder till att unga får en tryggare tillvaro.
  15 nov 2019
 • Nytt nätverk för inköpsfrågor när Inköp Gävleborg fasas ut

  Då Gävle kommun har begärt utträde ur kommunalförbundet Inköp Gävleborg ser nu övriga medlemskommuner över hur man ska fortsätta samarbeta i upphandlingsfrågor. Efter flera utredningar föreslås att Inköp Gävleborg fasas ut och att kommunerna i stället i ett avtalat nätverkssamarbete samverkar kring gemensamma och prioriterade upphandlingar samt att varje kommun bygger upp sin egen inköps-/upphandlingsorganisation.
  12 nov 2019
 • Stängt på kommunens alla bibliotek

  På grund av ett större arbete med vårt bibliotekssystem kommer kommunens alla bibliotek hålla stängt tisdag 19 november samt onsdag 20 november.
  11 nov 2019
 • Nya lärplattformen SchoolSoft lanseras

  Den nya lärplattformen SchoolSoft har nu lanserats och är i drift. Plattformen är ett internetbaserat kommunikationsverktyg för bättre samarbete mellan skolan och hemmet.

  11 nov 2019
 • Linnea van Wagenen blir chef för nya Enheten för strategisk och hållbar utveckling

  Linnea van Wagenen heter chefen för den nya Enheten för strategisk och hållbar utveckling. Hon flyttar hem till Ljusdal efter många år i New York och tillträder vid årsskiftet, samtidigt som den nya enheten startar sitt arbete.
  07 nov 2019
 • Ansök om idrottsstipendium

  Ljusdals kommun delar varje år ut stipendium i syfte att stödja och uppmuntra förtjänstfulla insatser inom idrottsrörelsens alla områden. Nu är det tid att ansöka om Idrottsstipendium 2019.
  06 nov 2019
 • Järvsö elljusspår

  Elljusslingans belysning har varit ur funktion under hösten. Efter genomförd felsökning pågår nu arbetet med att få igång belysningen snarast.
  05 nov 2019
 • Se kommun­fullmäktige i efterhand

  Måndagens kommunfullmäktige samt tidigare sändningar går nu att titta på via våra kanaler. Sändningar kan ses via dator, läsplatta, mobil.
  04 nov 2019
 • Kostservice får ansvaret för kommunens totala kostverksamhet

  Vid sitt sammanträde den 4 november beslutade kommunfullmäktige att Kostservice kommer att få ansvaret för kommunens totala kostverksamhet.
  04 nov 2019
 • Direktsändning av kommun­fullmäktige

  Vi direktsänder kommunfullmäktiges samman­träde måndag 4 november via dator, läsplatta, mobil samt radio och kabel-TV, från kl. 18:00.
  04 nov 2019