Alla nyheter - Ljusdals kommun

 • Barn i Föräldrars Fokus - BIFF

  Ljusdals kommun erbjuder en kostnadsfri utbildning och samtalsgrupp för vårdnadshavare som inte lever tillsammans och som behöver komma överens i frågor som rör gemensamma barn.
  21 sep 2020
 • Collin årets kulturstipendiat

  Ljusdalskonstnären Sture Collin är den kulturprofil som får ta emot Ljusdals kommuns kulturstipendium 2020. Se filmen från ceremonin med Collin och mottagaren av årets kulturdiplom, Örjan Hans-Ers, här.
  18 sep 2020
 • Tre fokusområden för brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete i Ljusdals kommun

  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 16 september att prioritera arbetet med tre fokusområden i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet i Ljusdals kommun.
  17 sep 2020
 • Ljusdals kommun går över till beredskapsläge

  Ljusdals kommun har sedan den 11 Mars varit i krisledningsstab på grund av Corona pandemin. Från den 15 September övergår vi till beredskapsläge.
  16 sep 2020
 • Vanlig höstförkylning eller Covid 19?

  Folkhälsomyndigheten har tagit fram en ny vägledning till stöd för regionerna i deras arbete med att påvisa pågående covid-19-infektion hos barn och unga.
  16 sep 2020
 • Ljusdals kommun säljer villatomter på Bergvägen i Järvsö

  Fyra villatomter med närhet till kommunikationer och Järvsö centrum är nu till salu. Tomterna ligger i östlig sluttning och är mellan 1 600 och 2 100 kvadratmeter stora. De får bebyggas med friliggande hus i högst två våningar.
  16 sep 2020
 • Skidbussen i Järvsö, ett lyckat pilotprojekt

  Det tvååriga skidbussprojektet med huvudsyfte att öka andelen vinterturister som väljer att ta tåget till Järvsö, har nu avslutats. Nu lämnas arbetet över till Destination Järvsö AB som tillsammans med aktörer inom besöksnäringen ska titta på hur en fortsättning kan se ut.
  09 sep 2020
 • Nytt inom familjerådgivningen

  Från och med 7 september har Ljusdals kommun en egen anställd familjerådgivare. Hos familjerådgivningen erbjuds par möjlighet att samtala om svårigheter i sin relation och tillsammans med en familjerådgivare söka lösningar.
  09 sep 2020
 • Jämställd rekrytering: Ljusdals räddningstjänst ligger i framkant

  18 procent är kvinnor bland Ljusdals räddningspersonal i beredskap, RiB, även kallat deltidsbrandmän. Jämfört med både Gävleborgs län och nationellt ligger Ljusdals räddningstjänst i framkant när det gäller jämställd rekrytering.
  03 sep 2020
 • Trafikverket utför underhållsarbete på broar

  För att upprätthålla standard och livslängd på cirka 800 broar i Gävleborgs län, utför Trafikverket underhållsarbeten med bland annat impregneringsmedel. Berörda vägsträckor är de som ägs och förvaltas av Trafikverket. Just nu sker arbetet längs väg 83 där alla broars kantbalkar och vingmurar i betong ska impregneras.
  03 sep 2020