Alla nyheter - Ljusdals kommun

 • Ökad försäljning av kommunägda tomter

  Ljusdals kommun har en positiv trend vad gäller försäljning av kommunägd mark de senaste åren.

 • Fördjupad översiktsplan antagen

  Kommunfullmäktige beslutade på måndagen att anta den fördjupade översiktsplanen  (FÖP) som utarbetats för Ljusdals tätort.

 • Vinnare i samhällsplaneringstävling

  Kommunens enhet Plan och Bygg bjöd i november in ungdomar att virtuellt bidra med idéer till förändringar av Postplan i Ljusdal. Det vinnande förslaget har nu utsetts och är utformat av Hampus Toft.

 • RescEU ökar beredskap för katastrofer

  De senaste åren har flera naturkatastrofer inträffat i Europa. Samordning på alla nivåer är nödvändigt för att klara stora händelser. RescEU kan stärka civilskyddsinsatser vid katastrofer inom EU, bland annat vid stora bränder eller översvämningar.

 • Idrottsledare och idrottare prisade

  Johan Jansson Hydling och Marcus Öhman får Ljusdals kommuns idrottsstipendium 2018.

 • Viktigt att veta om snöröjning

  När det nu är snöigt och halt på våra vägar vill kommunen informera om vad det är som gäller för att skapa trygghet och trivsel.


 • Ny nämnds- och förvaltningsorganisation

  I mars 2018 beslutade kommunfullmäktige i Ljusdal om ny nämnds- och förvaltningsorganisation för kommunen som gäller från och med 1 januari 2019.