Alla nyheter - Ljusdals kommun

 • Positiva resultat med 7-timmarsdag

  Från januari 2018 till april 2019 testar Individ- och familjeomsorgen i Ljusdal 7-timmars arbetsdag. Projektets följeforskare har nu redovisat sitt arbete för medarbetare och media. I april tar arbetsmarknads- och socialnämnden ställning till om satsningen kan bli permanent. Även inom äldreomsorgen testas kortare arbetsdag, som ett verktyg för att öka frisknärvaron.

 • Vackert trygghetsboende

  I Arkitektupprorets omröstning har Trygghetsboendet på Stenevägen i Järvsö uppmärksammats med en sjundeplats på listan över Sveriges vackraste nyproduktioner 2019.

 • Se kommun­fullmäktige i efterhand

  Måndagens kommunfullmäktige samt tidigare sändningar går nu att titta på via våra kanaler. Sändningar kan ses via dator, läsplatta, mobil.

 • Frivilliga är en viktig resurs

  Frivilliga är en resurs och en utmaning vid kris. Länsstyrelsen Gävleborg skriver samarbetsavtal med frivilligorganisationer, efter sommarens erfarenheter. Kommuner kan avropa tjänster från avtalet.

 • Samordning av skollokaler på Los skola

  Från höstterminen 2019 samordnas lokaler för förskola, fritidshem och grundskola i Los skolas lokaler.

 • Ledigt jaktarrende

  Ljusdals kommun tar emot intresseanmälningar för jaktarrende om ca 56 hektar på fastigheten Ljusdal Sund 6:2, söder om Ramsjö.

 • Tema skog och kris för skolelever

  Under vecka 12 samlas elever i årskurs 4 - 9 från Färila och Los för temadagar kring skog och krisberedskap, tillsammans med Hälsinglands museum och Civilförsvarsförbundet.

 • Köp en konsultdag för halva priset

  Köp en dag och få små, effektiva konsultinsatser på åtta timmar. NärLjus fortsätter att erbjuda konsultstöd för halva priset.

 • Järvsö värd för VM-deltävling i pumptrack

  Skandinaviens första Red Bull Pumptrack VM-deltävling förläggs i Järvsö den 24-25 augusti 2019. Tävlingen är öppen för amatörer och proffs från 16 år och uppåt.

 • Folkmängden ökade något under 2018

  Ljusdals kommun ökade sin folkmängd med 5 personer under 2018, ett resultat av att det var fler som flyttade till kommunen än som lämnade den under fjolåret.

 • Skicka e-faktura till Ljusdals kommun

  Från den 1 april 2019 ska ni som leverantör till Ljusdals kommun skicka oss en e-faktura. Observera att PDF inte är ett godkänt format.

 • Filmning av avlopp - inget krav

  Fastighetsägare i kommunen har blivit uppringda av personer som vill boka tid för att filma deras avloppsledningar. Varken Ljusdals kommun eller Ljusdal Energi står bakom dessa samtal eller utförandet av tjänsten.

 • Tillståndsplikt för tobaksförsäljning

  Från 1 juli 2019 träder en ny lag om tobak och liknande produkter i kraft. Den nya lagen innebär att tillståndsplikt för tobaksförsäljning införs.

 • Rökförbud i utomhusmiljöer från 1 juli

  Uteserveringar, lekplatser för allmänheten, perronger, busshållplatser, entréer och inhägnade idrottsplatser är exempel på utomhusmiljöer där rökning förbjuds.