Alla nyheter - Ljusdals kommun

 • Simhallen renoveras under ett år

  Nu påbörjas en efterlängtad renovering av Färila simhall då den gamla, uttjänta reningsanläggningen rivs och byts ut mot en ny, modern anläggning. Det omfattande arbetet medför att simhallen behöver hållas stängd från 1 oktober fram till skolstarten hösten 2020.


 • Viktig förändring för framtidens skola

  Ljusdals kommuns förskolor och skolor behöver klara ekonomi, kvalitets- och lagkrav, ha behöriga och legitimerade lärare med god arbetsmiljö och bra löner. Det kräver stora förändringar när det gäller vilka enheter som det ska satsas på i framtiden. Därför presenteras nu dokumentet Skolstruktur 2024 så att politikerna i utbildningsnämnden ska ha underlag inför viktiga, strategiska och långsiktigt hållbara beslut.

 • Registrera din brunn för bättre skydd

  Myndigheten Sveriges geologiska undersökning (SGU) ger nu brunnsägare i hela landet möjligheten att själva registrera sina brunnar i ett nationellt register, Brunnsarkivet.


 • Förslag till fiskevårdsplan för Voxnan

  Kommunstyrelsen beslutade 2016 att ta fram en fiskevårdsplan för den del av Voxnans avrinningsområde som är beläget i Ljusdals kommun. Ett förslag till fiskevårdsplan, som du kan ta del av och lämna synpunkter på, finns nu färdigt.

 • Positivt flyttnetto i Ljusdal

  Ljusdals kommun minskade sin folkmängd under första halvåret 2019. Men ett positivt flyttnetto gjorde att kommunen fortfarande hade över 19 000 invånare den 30 juni. På församlingsnivå ökar Järvsö mest.

 • Landshövdingen inviger biosfärområde

  Tidigare i somras utsågs Voxnadalen till nytt biosfärområde av FN-organet Unesco och nu invigs området officiellt av landshövding Per Bill på Hälsingegård Ol-Anders i Alfta lördag 7 september.

 • Samverkan för bästa skola

  Ökade kunskapsresultat, ökad andel elever som fullföljer sina studier och ökad likvärdighet inom och mellan Ljusdals kommuns skolor är vad projektet Samverkan för bästa skola vill åstadkomma.

 • Välbesökt minnesdag för skogsbränderna

  I slutet av 1670-talet tjänade Kårböle skans som en försvarsfästning mot en norsk krigshär inte långt därifrån. På fredagen fick kulturminnet en ny betydelse med en minnessten över de gemensamma krafter som besegrade de svåra skogsbränderna sommaren 2018.

 • Glaskross på lekplats i Ämbarbo

  Vid två tillfällen under sommaren har glaskross påträffats på lekplatsen vid Torsvägen i Ämbarbo. Glaset har varit spritt över lekplatsen och Ljusdals kommun har polisanmält dessa händelser.

 • SFI-elever lär sig restaurangjobb

  Ljusdals kommun satsar på restaurangutbildning för elever som läser svenska för invandrare, SFI. Intresset är stort för de 20 utbildningsplatserna.

 • Flera fall av harpest i Ljusdal

  Region Gävleborg meddelar att sedan i början av juli har 33 fall av harpest (tularemi) anmälts i Gävleborg. De flesta har insjuknat i trakterna kring Ljusdal men även enstaka fall från bland annat Delsbo, Bergby och Gävle.

 • Lyckad festival utvärderas

  Artscapefestivalen förvandlade under några dagar ett antal väggar i området kring Bagargränd i Ljusdal till stor och skön konst. Nu ska kommunen och alla i samarbetet kring festivalen utvärdera publiksuccén för någon form av uppföljning.

 • Ljusdal pilotkommun i paketprojekt

  Ljusdals kommun är en av några pilotkommuner i Sverige som arbetar för att hitta former för aktörs- och datasamverkan inom paket- och logistiktjänster.