Yrken och arbetsplatser

Det finns cirka 150 olika yrken i de kommunala verksamheterna. Ladda ned dokumentet där alla yrken finns presenterade.

Omsorg

Omsorgsförvaltningen ansvarar för omsorg till äldre och funktionshindrade i kommunen. Det finns en mängd olika arbetsuppgifter och arbetsplatser för dig som vill ha ett jobb där du ger människor livskvalitet.

Du kan till exempel arbeta på omsorgsboende, i hemtjänsten, på en gruppbostad för funktionshindrade, korttidsboende, dagverksamhet eller med personlig assistans. Du kan välja bland många olika yrken: undersköterska, sjuksköterska, biståndshandläggare, skötare, socialsekreterare, habiliteringspersonal, personlig assistent, med mera. Du kan också satsa på ledarskap, till exempel som enhetschef. Drygt hälften av alla anställda i Ljusdals kommun arbetar inom omsorgen.

Att jobba för en kommunal myndighet är viktigt, spännande och varierat

En viktig del i vårt jobb är att ge information och rådgivning inom våra tillsynsområden. För att samhället ska fungera på bästa sätt måste varje kommun planera för hur man vill nyttja kommunens mark och vatten. All kommunal planering görs för att säkra allmänhetens intresse.

Samhällsplanering är när vi planerar för vår fysiska miljö, det vill säga miljön vi har runt omkring oss. Vi arbetar med bland annat frågor som rör människors hälsa och miljö. Miljöenheten driver ett aktivt naturvårdsarbete och flera naturvårdsprojekt. Vi utför kalkning av sjöar och vattendrag. Miljöövervakning sker av luft, mark och vatten. Det finns olika yrken inom en kommunal myndighet, till exempel: miljöinspektör, byggnadsinspektör och planingenjör.