650 000 till biblioteksaktiviteter och delaktighet för unga

Foto: Mostphotos.

Ljusdals bibliotek har beviljats 650 000 kronor från Kulturrådet inom ramen för regeringens satsning Stärkta bibliotek. Pengarna ska användas till att öka ungas delaktighet, att skapa aktiviteter för unga i åldrarna 10-19 år och att utveckla biblioteksmiljöerna.

- I dialog med unga vill vi göra praktisk verklighet av FN:s konvention om barnets rättigheter, som är svensk lag sedan 2020. Våra unga besökare ska både känna och veta att biblioteket också är deras plats, och att de har möjlighet att vara med och påverka vad som händer på biblioteken i kommunen, säger Lisa Ångman, bibliotekschef.

Parallellt ska all personal inom Ljusdals kommuns bibliotek få kompetensutveckling i barnrätt och barnperspektiv.
- Vi ska projektanställa en person på deltid för att leda och samordna arbetet både internt och gentemot målgruppen unga, säger Lisa Ångman.

Syftet med bidraget Stärkta bibliotek är att öka utbudet och tillgängligheten till biblioteksverksamhet i hela landet. Kulturrådet fördelar pengarna på uppdrag från regeringen.