Ansökan om skolskjuts höstterminen 2019

Skolskjutsar i kommunen

För att vara garanterad skolskjuts vid skolstart, om sådan har beviljats, ska ansökan ha inkommit till skolskjutsansvarig senast den 31 maj.

Den som uppfyller grundkraven i skolskjutsriktlinjerna och kan åka med upphandlade skolbussar behöver inte ansöka om skolskjuts.

Detta gäller i 1:a hand t.ex. vid behov av taxi eller busskort, vid växelvis boende, vid ändringar eller vid avvikelser från huvudregeln, samt friskolor och gymnasieelever.

Skolskjuts sker i Ljusdals kommun på tre sätt:

  • X-trafiks linjebussar/tåg
  • Upphandlade skolbussar
  • Taxi

Ansökan sker via Självservice - Blanketter och formulär

Vid ansökan under pågående läsår är handläggningstiden 1-6 veckor, beroende på ärendetyp.

För frågor om rätten till skolskjuts eller frågor om busskort eller taxi, kontakta skolskjutssamordnare Joakim Brunner-Palm på 0651-181 64 eller e-post: skolskjuts@ljusdal.se

Kontakta oss

Skolskjutssamordnare Joakim Brunner-Palm
0651-181 64
skolskjuts@ljusdal.se