Ansökan ur Stiftelsen Stipendiefonden
Margareta och Harry Schölins Minne

I enlighet med testamentet skall stipendier delas ut till ungdomar från Ljusdals kommun för heltidsstudier på högskole- eller universitetsnivå efter gymnasieskolan.

Nytt för i år är att studerande vid yrkeshögskolor kan ansöka om stipendiet.

Den studerande skall ha varit folkbokförd inom Ljusdals kommun när studierna påbörjades. Sökanden får vara högst 26 år vid årsskiftet det läsår ansökan avser.

Ansökan kan endast göras på Ljusdals kommuns hemsida. Till ansökan skall alltid bifogas aktuella studieintyg från skolan som visar fullföljda och pågående kurser.

Komplett ansökan för läsåret 2018/2019 skall vara Ljusdals kommun tillhanda senast 30 april 2019.