Ansök om idrottsstipendium

Ljusdals kommun delar varje år ut stipendium i syfte att stödja och uppmuntra förtjänstfulla insatser inom idrottsrörelsens alla områden. Nu är det tid att ansöka om Idrottsstipendium 2019.

Idrottsstipendiet består av två delar som delas ut till en ungdoms­ledare respektive en ungdom. Båda ska vara bosatta och verksamma inom Ljusdals kommun, alternativt ha annan särskild anknytning till kommunen.

  • Ett ungdomsledarstipendium på 10 000 kronor delas ut till en ungdomsledare i kommunen som under en längre tid eller under året verkat för sin förening och idrott på ett förtjänstfullt sätt.
  • Ett ungdomsstipendium på 10 000 kronor delas ut till en ungdom i åldern 13-20 år som varit verksam och framgångsrik i någon av kommunens föreningar under året.

Ansökan ska vara skriftlig, väl motiverad och fritidsenheten tillhanda senast måndagen den 30 december.

Den skickas i första hand via mejl till:
torleif.bakke@ljusdal.se

Den kan också skickas via brev till (märk kuvertet ”Idrottsstipendium”):
Ljusdals kommun
SUF
Fritidsenheten
827 80 Ljusdal

Eventuella frågor besvaras av fritidschef Torleif Bakke:
0651-180 77, 0651-180 81 eller
070-345 51 27