Är du intresserad att veta mer om att vara god man?

1 december klockan 15:30-18:30 anordnas en grundutbildning i Ljusdal om att bli god man. Anmäl dig senast 25 november till overformyndare@bollnas.se.

Som god man har du möjlighet att hjälpa någon som behöver en företrädare som tar hand om ekonomin eller bevakar personens rättigheter.

Vilka krav finns på gode män?

Som god man ska du vara myndig, inte ha några betalningsanmärkningar, inte själv ha en förvaltare eller blivit dömd för något som kan ifrågasätta lämpligheten att vara god man.

Datum och anmälan

1 december klockan 15:30 -18:00 i Tallåsenrummet, Kommunhuset i Ljusdal. Anmäl dig till overformyndare@bollnas.se senast 25 november.

Vi bjuder på kaffe, te och smörgås.