Åtgärder med anledning av bilbränderna i Ljusdal

Bilbränder är ett brott som utreds av polisen som har huvudansvar i dessa ärenden. Ljusdals kommun samverkar med polisen och andra aktörer för att händelserna så snart som möjligt ska upphöra.

Iakttagelser och tips från medborgare är ofta helt avgörande för att polisen ska kunna kartlägga, eller se delar och helheten i ett brottsmönster. Alla iakttagelser som kan ha koppling till den senaste tidens bilbränder är välkomna. Tipsa genom att ringa 114 14 eller via ett webbformulär på polisen.se (tipsa om brott).

Kom ihåg att vid pågående brott alltid ringa 112.

De åtgärder som i dagsläget pågår är:

  • Polisen har en operativ inriktning vilket innebär att de prioriterar närvaro på Gärdeåsenområdet utsatta tider.
  • Polisen arbetar vidare med utredningsarbetet och följer upp tips.
  • Polisen samverkar med Ljusdals kommun i möjligheten att sätta upp polisens trygghetskameror i området.
  • Bevakningsföretag knutet till Ljusdals kommun har fått i uppdrag att ha ökad närvaro i och kring Gärdeåsenområdet nattetid.
  • Skademinimerande åtgärder diskuteras med berörd personal i kommunen, exempelvis att inte parkera bilar så nära varandra.
  • Kontakt har tagits med AB Ljusdalshem för att se över trygghetsskapande åtgärder i området runt Gärdeåsen t.ex. belysning, rensning av buskage och mörka platser.
  • Räddningstjänsten träffar personal på vård- och omsorgsboendet Källbacka för genomgång och frågor.
  • Säkerhetschefen träffar personal inom hemtjänsten för att informera och besvara frågor kring deras upplevda arbetssituation.
  • Kom ihåg att lägesbilden snabbt kan ändras och så också aktuella åtgärder.

Kontakt:
Josefin Jarlheden
Säkerhetschef Ljusdals kommun
Tel: 0651-187 28