Begränsad service i sommar gällande vattenprover

Under sommaren kan Ljusdals kommun tyvärr ej bistå med hjälp med dricksvattenprover och andra vattenprover pga. återleveransproblem hos leverantören.

Vi arbetar med problemet och en lösning beräknas vara på plats i höst.

För frågor gällande detta kontakta Miljöenheten
tel: 0651-181 40