Meny
Sök

Bokhandlargränd får nytt liv

Bokhandlargränd i Ljusdal blir shared space där olika trafikslag samsas på de gåendes villkor. Det är en första åtgärd efter workshops och annat i den så kallade köpingsutvecklingsprocessen.

Kommunstyrelsen beslutade den 30 mars att förvaltningen får arbeta vidare med det som kommit fram i köpingsutvecklingsprocessen, KUP:en. Det ska ge underlag för beslut om åtgärder och hur dessa ska finansieras.

Det innebär att kommunen arbetar internt med att ta fram detaljerade förslag kring de delar av KUP:en som prioriterats vid de workshops som ordnats.

Arbetet med den fördjupade översiktsplanen, FÖP, för Ljusdals centralort har nu återupptagits, och samråd pågår. De inslag som blev resultatet av KUP:en arbetas nu in i FÖP:en, och ges genom detta en mer formell status.

En första åtgärd är att kommunen tillsammans med Fastighets AB Seglet, som är fastighetsägare, omvandlar Bokhandlargränd, delen mellan Norra Järnvägsgatan och Postplan, till en shared space, ett lågfartsområde där trafikslagen samsas om ytan på fotgängarnas villkor.

Fortsättningsvis riktas KUP-arbetet i första hand in på Postplan, Stationsgatan, Stadsparken, Resecentrum med gång- och cykelförbindelse till Östernäs samt Östernäsområdet. Även Norra Järnvägsgatan ingår i detta arbete.

Ikon Facebook
Ikon Youtube
Ikon Facebook

Ljusdals kommun
827 80 Ljusdal

Växel: 0651-180 00
Fax: 0651-183 77

E-post: kommun@ljusdal.se
Org. nr: 212000-2320

Ikon Facebook
Ikon Youtube
Ikon Facebook

Ljusdals kommun
827 80 Ljusdal

Växel: 0651-180 00
Fax: 0651-183 77

E-post: kommun@ljusdal.se
Org. nr: 212000-2320