Bränder mindre hot mot Kårböle

Uppdaterad version onsdag kl 00.40. Det brinner fortfarande på fem platser i Ljusdals kommun. Efter tisdagens förrvärrade läge i trakterna kring Laforsen/Enskogen, Ängra och Kårböle kan det under natten kraftsamlas för att undanröja hotet mot Kårböle. Förhoppningen är att slippa utrymma Kårböle, något som tidigare skett i Enskogen och Ängra fiskecamp.

Kommunen planerar just nu för att hantera situationen om läget förvärras ytterligare i Kårböle och uppmanar boende att hålla sig informerade om detta. Men enligt räddningtjänsten kan lösningen vara nattens kraftsamling för att släcka så mycket som möjligt på Nötberget, den brand som på tisdagen var största hotet mot Kårböle.

Det svåra läget vid Ängra och Laforsen/Enskogen kvarstår men där har till exempel Vikstenstorpet vid Ängratörn, Ängra fiskecamp och bebyggelsen i Enskogen hittills räddats från att brinna ner, enligt räddningstjänstens rapport natten mot onsdagen.

Vid de två övriga bränderna vid Tovåsen och Rullbo skiftar släckningsresultatet.

Kommunens krisledningsgrupp står i ständig kontakt med räddningstjänsten och övriga myndigheter för att hantera situationen.

Kommunen rekommenderade på tisdagen boende i Kårböleområdet och återkommer under onsdagen med mer information om läget.

För invånare i trakten som inte kan lösa boendet själva finns sedan tidigare möjlighet att bo på Färila Idrottspark/camping, telefon 070-622 28 79 (Bengt Näslund, Färila IF). Vid behov har kommunen redan planer för kunna erbjuda ytterligare sovplatser och kontaktar hemtjänstens kunder. För övriga i Kårböle som kan komma att behöva hjälp med utrymning och sovplatser har kommunen en jourtelefon 0651-185 47. OBS! Endast för personer i Kårböle och som inte klarar eventuell utrymning på egen hand.

Det arbetas för att få en uthållighet i släckningsarbetet med resursförstärkning i form av utrustad räddningstjänstpersonal från länet och övriga delar av Sverige, hemvärn, helikoptrar, brandflyg och annat som behövs eftersom insatserna kan ta flera dagar med torka och vind som försvårar det hela.

Räddningstjänsten befarar att onsdagens fortsatta hetta och eventuella åskväder kan medföra samma spridningsproblem på brandplatserna som under tisdagen. Därför är förhoppningen att mer eller mindre få bort någon av dessa under natten och då är Nötberget vid Kårböle närmast till hands.

Vad händer med personer som kan behöva evakueras?

Kommunen har ordnat så att det finns boende i stugor i Färila Idrottspark, telefon 070-622 28 79 (Bengt Näslund, Färila IF). Denna uppgift liksom andra uppdateras vid behov här på hemsidan och på kommunens Facebooksida.

Behövs insatser av frivilliga?

Kommunen har tacksamt noterat att viljan att hjälpa till är stor och detta finns med i sambandsplaneringen. Ljusdals kommun har nu inrättat telefonnumret 076-767 98 19 och e-postadressen krisinfo@ljusdal.se för registrering av frivilliga insatser, information som kan komma att användas vid eventuella behov framöver. Telefonen är öppen klockan 18.00-21.00 tisdag 17 juli och öppnar igen onsdag 18 juli kl. 08.00.

Länsstyrelsen har sambandsansvaret för insatserna vid bränderna i länet och viktig information finns även på den hemsidan som finns under relaterade sidor här intill.

Väg 84 är avstängd mellan Kårböle och Laforsen. Trafikanter ombeds ta vägarna 310 och 296 mot Los.

På Väg E45 mellan Los och Sveg ombeds turister och andra som inte har nyttotrafik att välja annan väg på grund av kraftig rök på delen inom Ljusdals kommun.