Meny
Sök

Entréplanet öppnas i höst

Förvaltningshuset

1 ½ år efter branden i Förvaltningshuset börjar entréplanet nu att ta sin nya form och kommer att stå färdigt i höst.

Själva ombyggnationen beräknas vara klar i senare delen av augusti och sedan följer besiktning. När de ombyggda lokalerna blivit godkända kommer allmänheten att få tillgång till entréplanet. Datum för öppnandet publiceras närmare hösten.  

Att det tar nästan två år att ställa i ordning entréplanet efter branden beror till stor del på en process med många deltagare där man har vägt in medborgarförslag om bland annat öppnare ytor, en cafélösning med uteplats, och därmed en flytt av den stora möteslokalen Ljusdalssalen. Ledorden för ombyggnationen har varit öppenhet och tydlighet.

När entréplanet tas i bruk igen kommer biblioteket att ha kvar de flesta ytorna från tiden före branden. En ny, bred ingång till biblioteket öppnas nu upp i direkt anslutning till husets huvudentré, i syfte att öka tillgängligheten.

Till höger om biblioteket, från entrén sett, finns de största nyheterna. Där den stora möteslokalen Ljusdalssalen tidigare låg kommer det nu i stället att finnas en stor yta för servering, utställningar och andra publika arrangemang. Även köksdelen är utökad med större möjligheter till matlagning. Uteplatsen, som sedan tidigare finns till höger om husets ingång, förbinds nu med serveringen via två dubbeldörrar och flera fönster i sitthöjd.

Längst in på entréplanet, före hissar och trapphus, ska nya Ljusdalssalen och konferensrummet Tallåsenrummet ligga. Det så kallade innetorget, framför receptionen och servicekontoret, kommer att vara sig likt frånsett en tillbyggnad av små mötesrum. Nya partier av glasväggar som avgränsar Ljusdalssalen och Tallåsenrummet kommer dock att göra innetorget ljusare genom ett ökat ljusinsläpp.

När Förvaltningshusets entréplan går att använda igen är det också 30-årsjubileum för hela huset. Kommunen planerar därför någon form av festlighet i höst.

Biblioteket

Biblioteket med sina stora fönster som vetter mot Riotorget.

Ytterligare en entré till biblioteket

Den nya ingången till biblioteket, i direkt anslutning till husets huvudentré.

Före detta Ljusdalssalen blir nu servering

Före detta Ljusdalssalen blir nu servering, med möjlighet till publika arrangemang.

Ikon Facebook
Ikon Youtube
Ikon Facebook

Ljusdals kommun
827 80 Ljusdal

Växel: 0651-180 00
Fax: 0651-183 77

E-post: kommun@ljusdal.se
Org. nr: 212000-2320

Ikon Facebook
Ikon Youtube
Ikon Facebook

Ljusdals kommun
827 80 Ljusdal

Växel: 0651-180 00
Fax: 0651-183 77

E-post: kommun@ljusdal.se
Org. nr: 212000-2320