Fakta inför EU-valet

Söndag den 26 maj 2019 är det val i Sverige till Europaparlamentet. I valet väljer medborgarna i EU:s medlemsländer vilka som ska representera dem i Europaparlamentet de kommande fem åren.

Frågorna inför valet kan vara många. Vad är EU och Europaparlamentet? Hur ser EU:s organisation ut? Vad används EU:s budget till? Svar på dessa frågor och många fler går att hitta på Sveriges riksdags webbplats EU-information.

Sveriges riksdags EU-information har i uppdrag att ge grundläggande partipolitiskt neutral information om EU och guidar också vidare till svenska myndigheter som ansvarar för EU-relaterade sakfrågor. Informationen vänder sig till alla som har rösträtt i EU-valet i Sverige, men kan också vara en användbar källa för lärare och elever i undervisningen om EU, bibliotekarier som får frågor från biblioteksbesökare samt medborgarkontor och servicecenter som får frågor från kommunens invånare.