Fiskevårdsplan Voxnan

Fiskevårdsplan för Voxnans avrinningsområde i Ljusdals kommun antogs av kommunstyrelsen den 12 mars.

Den färdiga fiskevårdsplanen utgör en kunskapsbank för framtida fiskevårdsåtgärder och är också ett verktyg för att söka tillstånd och finansiering för fiskevårdsåtgärder. Ljusdals kommun har historiskt hållit sig väl framme i arbete med fiskevård och utveckling av fiskevatten.

Arbetet med att ta fram en fiskevårdplan har gjorts i samarbete med Bollnäs och Ovanåkers kommuner och drivits med stöd från Länsstyrelsen Gävleborg samt med bidrag från Leader (EU).