Folkmängden ökar i Ljusdals kommun

Årets första sju månader har inneburit ett plus i folkmängden i Ljusdals kommun. Totalt har 502 personer flyttat till kommunen mellan januari till och med juli 2018.

Den största inflyttningsmånaden var juli och flyttnettot för hela perioden ligger på plus 86 personer. Kommunen har även ett födelseöverskott om 15 personer, det vill säga skillnaden mellan antalet födda och avlidna.

Den 31 juli hade kommunen 19 095 invånare vilket är 67 fler än vid årsskiftet. På helårsbasis har Ljusdals kommun ökat invånarantalet sedan 2013.

- Det är mycket glädjande att vi blivit fler invånare. Det är vad vi har jobbat för den senaste mandatperioden och nu kan vi se att vi är på rätt väg, säger Lasse Molin (M), ordförande för kommunstyrelsen i Ljusdal.