Folkökning första kvartalet

Ljusdals kommun minskade sin befolkning i mars. Men med den fina inledningen av året blir det ändå plus i kvartalsstatistiken.

Efter årets tre första månader har Ljusdals kommun, enligt preliminär statistik från Statistiska centralbyrån, SCB, ökat sin befolkning med 20 personer till 19 048 invånare. Detta trots ett minus med 26 personer under mars.

Som jämförelse kan nämnas första kvartalet 2016 och 2017 då befolkningen i kommunen minskade med 24 respektive 40 personer.

En viktig orsak till att årets statistik för första kvartalet ser bättre ut är ett inrikes flyttningsöverskott på 29 personer i stället för underskott under samma period under båda föregående åren. Färre avlidna påverkar också kvartalsstatistiken.

På minussidan för Ljusdal i den färska statistiken är ett mindre invandringsöverskott jämfört med första kvartalet under de två föregående åren. Det var 8 under första kvartalet i år, 19 samma tid i fjol och 26 under de tre första månaderna 2016.

Kontakt:
Pär Jonsson
Informationschef, Ljusdals kommun
Tel: 0651-181 53.
E-post: par.jonsson@ljusdal.se