Folkparkens glasveranda blir Cuos veranda

Curt Olof Wennberg, känd som Cuo, har under många år varit aktiv för Ljusdals folkparks bevarande och attraktivitet via Lions Club i Ljusdal. Den 24 februari beslutade kommunfullmäktige att den inglasade verandan i folkparken ska kallas Cuos veranda.

Beslutet grundar sig i ett medborgarförslag om att resa en minnesstaty över Cuo. Efter förslagets beredning i samhällsserviceförvaltningen föreslogs istället att glasverandan skulle uppkallas efter Cou.